Annina Herala-Hemmilä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Annina Herala-Hemmilä

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin asiakaspalvelutehtävissä hakijapalveluissa ja kv-markkinoinnissa. Tehtävääni kuuluu vieraskielisistä koulutuksista kiinnostuneiden ja hakijoiden yleinen neuvonta sekä liidityöskentely.

Työtehtäviini kuuluu lisäksi saapuvien vaihto- ja harjoitteluopiskelijoiden nominoinnissa ohjaaminen ja opiskelijoiden neuvonta SoleMOVE -hakemuksen osalta. Avustan myös HAMK -tason kv-tapahtumien ja -vierailujen järjestämisessä.

Valkeakosken kampuksen osalta avustan saapuvia vaihto-opiskelijoita asumisen liittyvissä asioissa.

I help in the customer services of admissions and international marketing. My tasks include guiding and informing potential students and applicants as well as working with the leads.

I’m also responsible for guiding the contact persons of our international partner institutions with the student nomination process in SoleMOVE and I assist students with their SoleMOVE applications. I also assist in the arrangement of HAMK-level international events and HAMK visits.

I also help exchange students coming to the Valkeakoski Campus with their accommodation arrangements.

Osaaminen

Erasmus+, exchange studies, SoleMOVE, Kansainvälisyys, international affairs, askus@hamk.fi, SoleMOVE -nominointi, saapuvat vaihto-opiskelijat, incoming exchange students

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU