Eija Raimovaara - Hämeen ammattikorkeakoulu
Eija Raimovaara

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin projektiasiantuntijana ja projektipäällikkönä biotalouden tutkimusyksikössä. Tehtäviini kuuluu hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hankinta ja vetäminen.
Työpisteeni on Visamäen B-rakennuksessa Hämeenlinnassa

Projektit

Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ), Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA), Opi ravinteista! (ORAS)

Tutkinnot

Hämeen ammattikorkeakoulu, rakentamisen koulutus, insinööri (YAMK) 2017, Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristöteknologian koulutusohjelma, insinööri (AMK) 2003

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU