Jenna Pohjonen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jenna Pohjonen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Työtehtäviini kuuluu kv-liikkuvuuden koulutusvastuut seuraavista koulutusohjelmista: Construction Engineering, Hoitotyö, Information and Communication Technology Bioeconomy, Kestävä kehitys, Rakennusmestari, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sosiaaliala, Tietojenkäsittely, Tieto- ja viestintätekniikka, biotalous.

I give guidance to outgoing exchange students and students going abroad for their work placement in the following degree programmes: Construction Engineering (Engl), Hoitotyö, Information and Communication Technology Bioeconomy (Engl), Kestävä kehitys, Rakennusmestari, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sosiaaliala, Tietojenkäsittely, Tieto- ja viestintätekniikka biotalous

Tutkinnot

Universitat Jaume I, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU