Mervi Friman - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mervi Friman

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin Tranforming HE -tutkimusryhmässä. Olen Hamkin kestävän kehityksen toimintojen koordinaattori sekä utkimusetiikan tukihenkilö. Tämän lisäksi edistän Hamkin ja kansainvälisten kumppaniyliopistojen välistä tohtorikoulutusta.  Opetan opettajaopiskelijoille kasvatustieteen perusteita.

Projektit

OKM:n Kever- ja Oped-hankkeet, Lukuisien kirjojen toimituskunnat (mm. Ammattikorkeakouluetiikka, Ammattien kutsu, Amk-sivistys, Kope (Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä)

Osaaminen

Olen tehnyt tutkimusta ammattietiikasta sekä korkeakoulutuken eettisistä kysymyksistä., Olen tutkinut korkeakoulujen strategista kumppanuutta sekä kestävän kehityksen opetusta korkeakouluissa., Toimin alueellisissa ja kansallisissa tutkimuetiikkaan liittyvissä luottamus- ja asiantuntijatehtävissä., Kuulun kansallisen UAS Journal -verkkolehden toimituskuntaan.

Tutkinnot

Wetterhoff, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto (KT), Hamk / Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU