Mervi Mäkinen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mervi Mäkinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin koulutuksen tukipalveluissa suunnittelijana. Minuun voi ottaa yhteyttä varsinkin Hamkin avoimen AMKin, korkeakouluyhteistyö-, CampusOnline-  ja kesäopintoasioissa, sekä Pepin opetussuunnitelma-, tarjonta- ja totsuprosessiin liittyvissä asioissa.

I work at education support services as a coordinator. I can be contacted especially about HAMK Open University of Applied Sciences, university cooperation studies, CampusOnline and summer studies, as well as Peppi's curriculum, study provision, implementations and implementation plans.


HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU