Mona-Anitta Riihimäki - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mona-Anitta Riihimäki

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Johtaja, Biotalouden tutkimusyksikkö. Yksikön tutkimusaiheita ovat mm. luonnonvaratalouden tuotantotekniikat, biotalous osana kiertotaloutta, elintaviketeollisuuden ja biojalostamoiden bioprosessit sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukainen rakennetun ympäristön suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Hakusanat: Tutkimusyksikkö; tutkimusjohtaja; biotalous; kiertotalous; luonnonvarat. Työhuone: Visamäki, B339.

Tutkinnot

Oulun yliopisto (FT kasvigenetiikka), Svenska Yrkesinstitut (Odlings Trädgårdsmästare), HAMK (ammatillisen opettajan pätevyys)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU