Outi Tahvonen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Outi Tahvonen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Työskentelen viheralan opetuksen ja soveltavan tutkimuksen rajapinnassa, jonka tuotokset kohdistuvat työelämän todellisiin tarpeisiin. Tarkastelen ammattialaani kestävän kehityksen erilaisten ilmiöiden ja painotusten kautta. Tällä erää pinnalla tuntuu olevan vihreä infrastruktuuri, hulevesien luonnonmukainen hallinta ja kaupunkiympäristöjen eko-sosiaaliset systeemit.

Opetuksessa vedän moduuleja, joissa aiheina on mm. asiakirjakokonaisuudet, kaupunkivihreän ohjausjärjestelmät, pinnantasaussuunnitelu (ja korkohallinta yleisemminkin) sekä vaihtuvasisältöiset ja uudet avaukset ammattialan kehittämiseen.

Projektit

Opetuksessa: verkko-opetus ja koulujen väliset yhteistyöprojektit, tutkimuksen taustoitustavat harjoitustöissä ja luovuuden opettaminen etäryhmissä, Tutkimuksessa: Kasvipeitteiset imeytysrakenteet (KIM), tuotteistettujen viherkattojen vertailu, positiivinen mikrobialtistus päiväkotipihoilla

Osaaminen

Viheralan käytännöt, biotalous ja kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä, kasvulliset ympäristöt ja ekososiaalinen kestävyys ihmisen muokkaamissa ympäristöissä, huleveden hallinta erityisesti kasvillisuuteen integroituna.

Tutkinnot

suunnitteluhortonomi (AMK), Hämeen ammattikorkeakoulu, ympäristönsuojelutiede (FM), Helsingin yliopisto, ammatillisen opettajan pätevyys, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tekniikan tohtori (arkkitehtuuri), maisema-arkkitehtuuri, Aalto-yliopisto