Päivi Sanerma - Hämeen ammattikorkeakoulu
Päivi Sanerma

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Työskentelen Hamk Smart tutkimusyksikössä tutkimuspäällikkönä ja projektipäällikkönä. Tutkimusalueeni on kotihoito, terveydenhuollon digitalisaatio sekä perusterveydenhuollon integroidut ja digitaaliset palvelut sekä niiden toteutusmallien kehittäminen. Lisäksi työskentelen sotealan koulutuksen uudistamisen parissa, koulutusmallien ja pedagogiikan kehittämishankkeissa sekä erilaisissa sotealan koulutuksissa. Olen työskennellyt sekä alueellisissa, valtakunnallisissa sekä kansainvälisissä hankkeissa.

Projektit

Robo Riksu, Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus, Robo Oppii, Sotetie sotealan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

Osaaminen

Kansallisten ja kansainvälisten koulutuskokonaisuuksien kehittäminen, Kotiin vietävien sote-palvelujen tutkimus, Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen sotepalveluissa, Sotealan opetus- ja koulutusosaaminen, Terveyden edistäminen, Sotealan digitaaliset oppimis, koulutus ja tutkimusympäristöt, Terveydenhuollon ja kotihoidon digitalisaatio

Tutkinnot

sairaanhoitaja, RN - Lahden diakoniaopisto 1986, diakonissa, deaconess - Lahden diakoniaopisto 1987, terveydenhoitaja, Public health nurse - Salon terveydenhuolto-oppilaitos 1991, terveydenhuollon maisteri (opettaja) - MNCs - Turun yliopisto, University of Turku 1996, kasvatustieteen tohtori, PhD (education) - Tampereen yliopisto, University of Tampere 2010

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU