Raija Koskinen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Raija Koskinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Opetan sosionomi(amk) -koulutuksessa. Lisäksi vastaan Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksesta. Olen mukana myös useissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Ennen päätoimista opettajan työtäni olen työskennellyt pitkään sosiaalialan asiakastyössä sekä kehittämis- ja esimiestehtävissä. Nykyisen työni ohella toimin hallinto-oikeuksissa (Hämeenlinna ja Helsinki) asiantuntijajäsenenä lastensuojelua, kehitysvammahuoltoa ja adoptiota koskevissa asioissa. Työn alla on myös väitöskirja Helsingin yliopistossa, sosiaalityön oppiaineessa.

Projektit

SotePeda 24/7 -hanke 2018 - 2020, Erasmus+ program FinKaSo 2018 - 2020, Kansakoulu II -hanke, 2018 - 2019

Osaaminen

Sosiaalialan asiakastyö, Johtaminen ja kehittäminen, työnohjaus, Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, Lastensuojelu, Vammaisuus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU