Riitta Rytkönen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Riitta Rytkönen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin opinto-ohjaajana Bio- ja elintarviketekniikassa Visamäessä Hämeenlinnassa. Lisäksi ohjaan myös Rakennus- ja yhdyskuntakniikan muuntokouluksen opiskelijoita.

Osaaminen

Yksilöohjaus, ryhmänohjaus, Palveluohjaus, opintojen ohjaus

Tutkinnot

Yhteisöpedagogi (AMK)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU