Salla Leppäkoski - Hämeen ammattikorkeakoulu
Salla Leppäkoski

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

I'm interested in growing plants in different environments, plant physiology and plant propagation. My specialties are micropropagation of plants and growing trials in greenhouse.

Projektit

KIM - kasvipintaiset imeytysrakenteet, Bioliike, Ruukkukasvien tuotteistaminen, Syötävät kukat -projekti, Kaupunkiviljelystä järkiruokaa, HämInCent, Hämeestä hyönteiskeskus, Jäteveden ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen talteenotto RAHI, Huleveden hallinta kaupunkivaluma-aluelähtöisessä turvallisuussuunnittelussa HULVATTU, FarKos - Kotimaiset bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa, Bio-Osake

Osaaminen

Micropropagation, Growing trials, vertical farming, Plant propagation

Tutkinnot

Hortonomi (AMK) | Bachelor of Natural Resources, Horticulture, HAMK Häme University of Applied Sciences, Insinööri (YAMK), ympäristöteknologia | Master of Engineering, Environmental Technology, LAB University of Applied Sciences