Satu Lohtander - Hämeen ammattikorkeakoulu
Satu Lohtander

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin HAMKin koulutuksen tukipalveluissa suunnittelijana. Tehtäviini kuuluu Peppi-järjestelmän kehittämistä ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönottamista. Osallistun Peppi-konsortion kehittämistyöhön valtakunnallisen teemaryhmän jäsenenä, jossa kehitetään opintojen toteuttamiseen ja arviointiin liittyviä toiminnallisuuksia. Olen mukana myös ristiinopiskelun Peppi-projektissa kehittämässä ristiinopiskelun uusia toiminnallisuuksia sekä olen ollut HAMKin edustajana ristiinopiskelun kehittämisen valtakunnallisessa projektiryhmässä. Projektit

Avoin AMK, Ristiinopiskelu, amk-valintakoe, Peppi, pakki, perusrekisteri, Arvioinnit, www-sivut, EAHOT, Uusinta- ja korotustentit, E-lomake, VALO valmistumispalvelu

Tutkinnot

Tampereen ammattikorkeakoulu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU