Digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja yhteistyörobotiikan täydennyskoulutusta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja yhteistyörobotiikan täydennyskoulutusta

Digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja yhteistyörobotiikan täydennyskoulutusta

07.06.2022 15:51

Kiinnostaako osaamisen kehittäminen tai päivittäminen digitaalisista suunnitteluympäristöistä tai yhteistyörobotiikan sovelluskohteista? Tarjolla on kaksi 6 opintopisteen laajuista YAMK-tasoista opintokokonaisuutta. Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööri- tai teknikkotutkinnon suorittaneille. Koulutus on osallistujalle maksutonta ja se toteutetaan 2.8.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. 

 

Array

Koulutuskokonaisuudet

Tarjolla on kaksi 6 opintopisteen laajuista koulutuskokonaisuutta: Digitaaliset suunnitteluympäristöt ja Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet. Voit ilmoittautua joko toiseen tai molempiin toteutuksiin. Kyseiset moduulit ovat osa Teollisuuden Digi-Robo -osaajakoulutuskokonaisuutta, josta on nyt tarjolla muutamia paikkoja syksyllä alkaviin moduuleihin. 

 

Kohderyhmä

 • Koulutukset on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööri- tai teknikkotutkinnon suorittaneille soveltuen mm. kone-, tuotanto-, sähkö- tai automaatiotekniikan tai muulla soveltuvalla alalla työskenteleville, jotka tarvitsevat uutta osaamista tai tiedon päivittämistä omassa työssään.
 • Tutkinnon korvaavaksi kokemukseksi hyväksytään myös monipuolinen työkokemus koulutuksen teemoihin liittyvistä työtehtävistä.
 • Koulutus tarjoaa alan työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille mahdollisuuden uudistaa uramahdollisuuksiaan ja antaa lisäpotkua työllistymiseen.
 • Koulutukseen voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole tällä hetkellä tutkinto-opiskelijoina oppilaitoksessa.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 26.6.2022 tämän linkin kautta. Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta ja se on osallistujalle maksutonta. Koulutukseen on rajoitetusti paikkoja.

 

Koulutussisällöt ja toteutus

Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op

Koulutus sisältää pääasiassa koneensuunnitteluympäristöön liittyvien digitaalisten teknologioiden esittelyä, sovelluksia sekä käyttöä. Moduulissa opiskelijalle rakentuu perusymmärrys siitä, miten teollisuuden tehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä digitaalisia suunnitteluympäristöjä sekä niihin kiinteästi liittyviä palveluita ja ratkaisuja. Oppimista sovelletaan koko moduulin ajan etenevässä käytännön harjoituksessa. Harjoituksessa opiskelijat valitsevat kappaleen, jonka he 3D-skannaavat, 3D-mallintavat, simuloivat ja 3D-tulostavat. Valittua kappaletta tarkastellaan myös lisätyssä todellisuudessa.

Koulutussisällöt:

 • Digitaaliset suunnitteluympäristöt (PDM/PLM)
 • XR, VR, AR, & MR
 • 3D-skannaus ja 3D-mallinnus
 • Simulointi
 • 3D-tulostus (lisäävä valmistus, AM)

Osaamistavoitteet

 • Tietää digitaalisiin koneensuunnitteluympäristöihin ja 3D-teknologioihin liittyvät peruskäsitteet ja periaatteet
 • Osaa nimetä nykyaikaisten digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja 3D-teknologioiden ratkaisuvaihtoehtoja ja palveluntarjoajia
 • Ymmärtää digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja 3D-teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet teollisuudessa
 • Osaa soveltaa oppimaansa yksinkertaisen kappaleen digitaalisessa suunnittelu- / valmistusprosessissa (skannauksesta valmistukseen)

Kouluttaja: Lehtori Niko Laukkanen, HAMK

Toteutus

Koulutus toteutetaan 2.8.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija tarvitsee koulutuksen oppimistehtävien suorittamiseen ja etäopetukseen osallistumiseen oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Koulutuksen etäopetuspäivät: 2.8. (klo 13–18) ja 16.8., 13.9., 27.9., 11.10. (klo 17-19.30). Laboratorioharjoittelu: HAMKissa Riihimäellä 30.8. (klo 17- n. 20). 

 

Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op

Moduulissa opiskelija havainnoi tehdasympäristössä robotiikan sovelluskohteita, joiden avulla pystytään tehostamaan ja automatisoimaan rutiiniluonteisia työtehtäviä. Opiskelija oppii hyödyntämään yhteistyörobotteja teollisessa toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä, jossa robotit ja ihmiset toimivat turvallisesti yhdessä. Moduulissa opiskelija oppii ohjelmoimaan robotteja.

Koulutussisällöt:

 • Yhteistyörobotiikan ohjelmointi
 • Yhteistyörobotiikan turvallisuus ja LEAN-käsitykset

Osaamistavoitteet

 • Osaa soveltaa vuorovaikutteisia robotteja teollisissa ympäristöissä.
 • Ymmärtää ihmisen ja robotin vuorovaikutuksen.
 • Osaa suunnitella ja ohjelmoida yhteistyörobottien sovellukset.
 • Ymmärtää yhteistyörobotiikan käyttö- ja soveltamismahdollisuudet valmistavassa teollisuudessa.
 • Ymmärtää tuotannon räätälöinnin mahdollisuudet robotiikan avulla.

Kouluttaja: Tutkijayliopettaja Francois Christophe, HAMK Tech

Toteutus
Koulutus toteutetaan 2.8.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija tarvitsee koulutuksen oppimistehtävien suorittamiseen ja etäopetukseen osallistumiseen oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Koulutuspäivät: 2.8. (klo 13–18) ja 16.8., 13.9., 11.10., 8.11. (klo 17-19.30). Laboratorioharjoittelu: HAMKissa Riihimäellä 25.10. (klo 17- n. 20).