HAMK Edu mukana korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishankkeessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Edu mukana korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishankkeessa

HAMK Edu mukana korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishankkeessa

10.02.2022 15:49

Syksyllä 2021 käynnistyneessä korkeakoulupedagogiikan kouluttajille ja kehittäjille suunnatussa Kokko-hankkeessa on tavoitteena tutkimusperustaisesti syventää osaamista liittyen digitaalisiin ja yhteisöllisiin toimintaympäristöihin. HAMK Edu on mukana erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen toteuttamisessa osahankkeessa, jossa vahvistetaan osaamista ja asiantuntijuutta liittyen korkeakouluyhteisön hyvinvointiin ja yhteisöllisiin oppimisympäristöihin.

Kokko-hankkeen osatavoitteet liittyvät vertaisoppimiseen ja sen vakiinnuttamiseen, jatkuvan oppimisen pedagogiseen perustaan ja digipedagogiikkaan, hyvinvoivaan ja yhteisölliseen korkeakouluun sekä pedagogiseen johtamistoimintaan. Hankkeen aikana järjestetään erilaisia lyhyitä ja pidempikestoisia koulutuksia liittyen eri osatavoitteisiin. HAMK Edu yhdessä Turun yliopiston kanssa on ollut toteuttamassa alkukartoitus- ja tutkimuspohjaista kyselyä kohdejoukolle, jonka alustavia tuloksia esiteltiin hankkeen kick-off-tapahtumassa tammikuussa 2022. Myös hankkeen aikana kerätään tutkimusaineistoa, jota hyödynnetään niin koulutusten suunnittelussa kuin tieteellisessä tutkimuksessa.

Ajankohtaista hankkeessa

HAMK Edu ja Turun yliopisto järjestävät avoimen webinaarin Opettajan pedagoginen hyvinvointi ja yhteisöllisyys 7.4. klo 12.00-16.00 . Lisätietoa webinaarista ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/avoin-webinaari-opettajan-pedagoginen-hyvinvointi-ja-yhteisollisyys

 

 

 

Kokko-hanke on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kehittämishanke vuosille 2021-2023.

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Oulun, Tampereen, Turun  sekä Jyväskylän yliopistot. Ammattikorkeakouluista osatoteuttajina toimivat Oulun lisäksi Haaga-Helia, Hämeen, Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakoulut.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.