HAMKin koulutus arvioitiin laatuauditoinnissa erinomaiseksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKin koulutus arvioitiin laatuauditoinnissa erinomaiseksi
opiskelijoita HAMKin design factoryssä

HAMKin koulutus arvioitiin laatuauditoinnissa erinomaiseksi

15.06.2022 15:18

Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toiminta ja laatujärjestelmä auditoitiin kevään 2022 aikana.

Array

HAMK menestyi auditoinnissa erittäin hyvin: Koulutus ja laatujärjestelmä saivat kumpikin arvioksi ”erinomainen taso”. TKI-toiminnasta ja vuorovaikutuksesta HAMK sai arvion ”hyvä”.

Suomessa kaikki korkeakoulut auditoidaan kuuden vuoden välein. Auditointi tarkoittaa riippumatonta arviointia, jonka toteuttaa ulkopuolinen auditointiryhmä. HAMKin auditoinnin teki Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi. Auditointi kohdistui koulutukseen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä työyhteisön kehittämiseen ja laatujärjestelmän vaikuttavuuteen.

Auditoinnissa kansainvälinen ryhmä tutustui HAMKin koko toimintaan itsearviointiraportin, muun aineiston, opiskelijoiden työpajojen sekä sidosryhmien ja henkilökunnan haastattelujen avulla. Työpajoihin ja haastatteluihin osallistui lähes sata henkilöä.

Koulutuksessa kuuluu opiskelijan ja työelämän ääni

”HAMKin kaikkien toimintojen pohjalla on toimiva laatujärjestelmä, joka tuottaa tuloksia. Strateginen ja pitkäjänteinen kehittämistyömme näkyy auditoinnin tuloksessa jokaisella osa-alueella”, sanoo rehtori Pertti Puusaari.

Koulutuksesta vastaava vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä kertoo HAMKin tekemästä kehitystyöstä:

”Säännöllisesti päivitettävillä opetussuunnitelmilla varmistetaan työelämässä tarvittavat osaamistavoitteet. Koulutukseen on muotoiltu kolme eri mallia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman tavan opiskella. Opinnot toteutetaan yhteensopivina moduuleina, ja moduuliprojekteissa ratkotaan yritysten aitoja toimeksiantoja. Opintojen ohjaus on uudistettu, ja opettajatiimien osaamista johdetaan omalla valmennusohjelmalla.”

Auditointiryhmän puheenjohtaja Eva Werner nostaa esiin koulutuksen opiskelijakeskeisyyden ja työelämälähtöisyyden.

”Hyviä käytänteitä ovat mm. opetussuunnitelmien järjestelmällinen päivittäminen, henkilökunnan pedagogisen osaamisen jatkuva kehittäminen sekä kattavan palautejärjestelmän hyödyntäminen. Yhdeksi kehityskohteeksi tunnistimme eri koulutusmallien työmäärien tasaisuuden varmistamisen”, Werner sanoo.

Wernerin mukaan koko organisaatiokulttuuri on innostava.

“Haastatteluissa kiiteltiin kannustavaa työskentely-ympäristöä, joka ruokkii hyvinvointia, tasavertaisuutta ja henkilökohtaista kehittymistä. Jatkuva ja kohdennettu osaamisen kehittäminen onkin osa organisaation strategista johtamista ja samaan aikaan yksi työkalu henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitoon muiden toimien ja palvelujen ohella.”

Design Factory yhdistää työelämän ja opiskelijat muotoiluajattelun avulla

HAMK valitsi vapaaehtoiseksi arvioinnin kohteekseen Design Factoryn, joka on monialainen tuote- ja palvelukehityksen toiminta- ja oppimisympäristö. Projekteina toteutettavissa opinnoissa ratkaistaan yritysten toimeksiantoja palvelu- ja tuotemuotoilun keinoin.

”Aalto-yliopiston yhteistyön pohjalta syntynyt Design Factory -toiminta on uudenlainen tapamme tuottaa hyötyä kaikille osapuolille. Design Factory yhdistää yritykset, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Se tuo yhteen työelämän tarpeet, opiskelijoiden tuoreet näkökulmat, korkeakoulussa tehtävän soveltavan tutkimuksen sekä muotoiluajattelun ja -menetelmät. Laajennamme Design Factory -toimintaa määrätietoisesti yhä useammille kampuksille”, Puusaari kertoo.

Karvin tiedote HAMKin auditoinnista
Auditointiraportti Karvin sivuilla

Lisätiedot

Pertti Puusaari
rehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu
0400 469 605

Heidi Ahokallio-Leppälä
vararehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu
0400 904 330