Hyppää sisältöön
Home Biopohjainen ligniini voi lisätä puutuotteiden paloturvallisuutta

Biopohjainen ligniini voi lisätä puutuotteiden paloturvallisuutta

Voiko puusta saada paloturvallista biopohjaisilla aineilla? Uudessa hankkeessa tutkimme ligniinipalloilla käsiteltyjen puutuotteiden palonkestoa. 

Hyvä paloturvallisuus on välttämättömyys kaikessa rakentamisessa. Puurakentaminen on viime aikoina lisääntynyt, mutta sen laajempaa yleistymistä rajoittavat erityisesti paloturvallisuuteen liittyvät kysymykset. Puu on herkästi palava aine, mutta hiiltymisominaisuuksiensa takia siitä voidaan tehdä hyvinkin paloturvallista yhdistettynä sopiviin liimoihin, pinnoitteisiin ja kyllästeisiin. 

Kohti hiilineutraaleja ligniinipohjaisia palonsuojaratkaisuja (Lignis) -hankkeessa pyrimme kehittämään puurakentamisen paloturvallisuutta parantavia ratkaisuja biopohjaisia sivuvirtamateriaaleja hyödyntämällä. Tutkimuksen pääkohteena ovat ligniinipohjaiset ratkaisut, jotka mahdollistavat ilmakehän hiilidioksidia sitovan puun käyttämistä rakennusteollisuudessa. Lisääntynyt paloturvallisuus puutuotteissa edistää puurakentamisen mahdollisuuksia myös suuremmassa mittakaavassa. 

Lignis-hankkeessa tutkimme ligniinipohjaisia liimoja, pinnoitteita ja kyllästeitä sekä niiden vaikutuksia puun palo-ominaisuuksiin. Teollisuudessa ligniini on lähinnä sellun tuotannon sivutuotetta, mutta se on myös puun merkittävin komponentti heti selluloosan jälkeen. Vielä sille ei ole kuitenkaan olemassa monia käyttökohteita, ja suuri osa tuotetusta ligniinistä päätyykin usein paikallisen energiantuotannon polttoaineeksi. Hankkeessa hyödynnetään ligniinin ominaisuutta muodostaa mikroskooppisia pallomaisia kappaleita. Näitä palloja on tutkittu jo pidempään eri korkeakouluissa, mutta Lignis-hanke on ensimmäisiä, joissa hyödynnetään LignoSphere Companyn kehittämää menetelmää ligniinipallojen teolliseen valmistamiseen. 

Toteutamme Lignis-hankkeen yhteistyössä Aalto-yliopiston, LignoSphere Company Oy:n, Kiilto Oy:n, Aureskosken Jalostetehdas Oy:n ja Versowood Oy:n kanssa ajalla 1.12.2023-28.2.2026. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. 

Lisätietoja: