Hyppää sisältöön

Lignis

Kohti hiilineutraaleja ligniinipohjaisia palonsuojaratkaisuja

Hankkeen tiedot

HankeKohti hiilineutraaleja ligniinipohjaisia palonsuojaratkaisuja (Lignis)
Kesto1.12.2023-28.2.2026
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto
RahoittajatHämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Budjetti193 517 €

Lignis-hanke tutkii, kuinka puusta sellun valmistamisessa erotetun ligniinin luontaista paloturvallisuutta voidaan hyödyntää puutuotteissa käytettävien biopohjaisten sideaineiden valmistuksessa.

Rakentamisen hiilijalanjälkeä halutaan aktiivisesti vähentää. Yksi tapa on lisätä vähäpäästöisen puun ja erityisesti korkean jalostusasteen insinööripuutuotteiden käyttöä. Puurakentamisessa riittävä paloturvallisuus on ensisijaisen tärkeää ja sitä voidaan parantaa pinnoitteiden, kyllästeiden ja palonkestävien liimojen avulla.

Lignis-hanke tutkii, kuinka puusta sellun valmistamisessa erotetun ligniinin luontaista paloturvallisuutta voidaan hyödyntää puutuotteissa käytettävien biopohjaisten sideaineiden valmistuksessa. Onnistuessaan projekti edistää puurakentamista ja kasvattaa ns. vähähiilisten biopohjaisten materiaalien osuutta paloturvallisten puutuotteiden valmistuksessa ja tukee uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä hankkeeseen osallistuville yrityksille.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston kesken ja siinä hyödynnetään molempien organisaatioiden tutkimusinfrastruktuuria tavalla, joka tukee puutuote- ja rakennusalan yritysten tutkimus- ja kehitystoimia. Hankkeen tuottama tieto kohdistuu erityisesti biopohjaisten palosuojateknologioiden kehittämiseen puumateriaalille ja siitä viestitään yritysten lisäksi myös tieteelliselle ja ammatilliselle yleisölle.

Hankkeessa tehtävän tutkimuksen tuloksina odotetaan tietoa ligniiniä sisältävistä liimaus-, pinnoitus- ja kyllästysratkaisuista, joiden avulla puulle voidaan saada riittävän hyvä paloluokitus, joka on ehtona mm. korkeiden rakennusten rakentamiselle. Onnistuessaan projekti vauhdittaa vihreää siirtymää löytämällä biopohjaisia korvaajia petrokemiallisille liimoille ja pinnoitteille. Hankkeella odotetaan olevan puurakentamista edistäviä ja yhteistyötä lisääviä vaikutuksia. Pyrkimyksenä on luoda alusta palosuojatutkimuksen ja siitä kiinnostuneiden yritysten välille ja sitä kautta edistää uusien vähähiilisten innovaatioiden syntymistä rakentamisen alalle.

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet

Tutkitaan ligniiniin pohjautuvien liimojen soveltumista puuliimaksi ja erityisesti tällä liimattujen kappaleiden palonkestoa. Liimattuja tuotteita ovat liimapuu, ristiinliimattu puu (CLT), sekä vaneri. Palonkeston mittaamista varten HAMK:lle valmistetaan vapaaehtoisen standardin PS 1-19 mukainen testilaitteisto.

Tutkitaan puun pinnoittamista ligniinipohjaisella pinnoitteella ja pinnoitetun puun palonkestoa.

Tutkitaan puun kyllästämistä ligniinipohjaisella kyllästeellä ja kyllästetyn puun palonkestoa.

Yhteystiedot

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: