Hyppää sisältöön
Home Biotekniikan alan tutkimusosaaminen vahvistuu HAMKissa

Biotekniikan alan tutkimusosaaminen vahvistuu HAMKissa

Smart & Bio -tutkimus- ja koulutusympäristön laitehankinnat ovat käynnissä, rakentaminen alkaa kesällä ja työnsä aloittaa uusi biotekniikan tutkijayliopettaja, Julie-Anne Gandier.

Hämeen ammattikorkeakoulun tieteellisen tutkimuksen sekä elinkeinoelämän TKI-tarpeita palvelevan Smart & Bio –tutkimus- ja koulutusympäristön perustamisesta uutisoitiin elokuussa. Nyt rakennuksen suunnitelmat ovat valmiit, hankkeen urakoitsijat selviävät kilpailutuksen jälkeen toukokuun aikana ja rakentaminen aloitetaan heinäkuussa. Samalla on edistetty mm. laitehankintoja uusiin tiloihin Business Finlandin myöntämällä, liki 700 000 euron suuruisella rahoituksella.

Hankinnassa on mm. bioreaktoreita ja analytiikkalaitteistoa erilaisten bioprosessien tutkimiseen ja laitteistoa, jonka avulla voidaan räätälöidä mikro-organismeja synteettisen biologian keinoin. Käyttöön otetaan myös digitaalinen mallintamistyökalu, jolla pyritään optimoimaan koko biomateriaalien ja sivuvirtojen hyödyntämisketju sen osien sijaan. Työkalu tarjoaa kustannustehokkaamman ja ympäristöystävällisemmän tavan materiaalin hyödyntämiseen.

Smart & Bio –tutkimus- ja koulutusympäristö parantaa suoraan yrityksille tarjottavaa tutkimuspalvelujen tarjontaa edellä mainituilla tutkimusaloilla. Taustalla on myös HAMKin tavoite kolminkertaistaa tutkimuspalveluliiketoiminnan liikevaihto.

Uusi tutkijayliopettaja tuo synteettisen biologian osaamista HAMKiin

Maaliskuussa HAMKissa aloitti biotekniikan tutkijayliopettaja Julie-Anne Gandier. Hän siirtyy HAMKiin Aalto-yliopistosta Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta. Gandier tuo alueelle uutta osaamista, eli kyvyn muokata mikro-organismeja synteettisen biologian avulla. Synteettisessä biologiassa yhdistyvät useat tieteenalat biologiasta fysiikkaan ja insinööritieteisiin. Ymmärtämällä, tulkitsemalla ja muokkaamalla mikro-organismien geneettistä koodia ne voidaan esimerkiksi valjastaa tuottamaan jäteraaka-aineesta tiettyä biokemikaalia.

Tapaa voidaan soveltaa mm. HAMKissa käynnissä olevaan luonnonväriaineiden tuoton tutkimukseen. Monet kasvit ja sienet tuottavat pigmenttejä, joita voidaan käyttää esimerkiksi kankaiden värjäämiseen. Kaikkien näiden kasvien ja sienten viljely ei kuitenkaan ole helppoa. Synteettisen biologian avulla pystytään kopioimaan organismien DNA:han koodatut pigmenttien valmistusohjeet ja liittämään ne sellaisen organismin DNA:han, jota on helppo kasvattaa suurissa bioreaktoreissa.

”Olen innoissani, että pääsen rakentamaan Smart & Bio -tutkimusinfrastruktuuria ja voin tuoda osaamiseni HAMKin tutkimustiimin. Pelkän yksittäisen organismin muokkaamisen sijaan voimme yhdessä tutkia, miten nämä uudet organismit saadaan integroitua bioprosesseihin. Näin voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta”, Gandier kertoo.

Julie-Anne Gandier tulee toimimaan vahvasti myös RUN-Eurooppa-yliopistoon perustetun biotalouden hubin tutkimuksen edistäjänä.

Lisätiedot: