Hyppää sisältöön
Home Digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja yhteistyörobotiikan täydennyskoulutusta

Digitaalisten suunnitteluympäristöjen ja yhteistyörobotiikan täydennyskoulutusta

Kiinnostaako osaamisen kehittäminen tai päivittäminen digitaalisista suunnitteluympäristöistä tai yhteistyörobotiikan sovelluskohteista? Tarjolla on kaksi 6 opintopisteen laajuista YAMK-tasoista opintokokonaisuutta. Koulutus on suunnattu ensi sijassa tekniikan alan insinööri- tai teknikkotutkinnon suorittaneille. Koulutus on osallistujalle maksutonta ja se toteutetaan 2.8.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä.

Koulutuskokonaisuudet

Tarjolla on kaksi 6 opintopisteen laajuista koulutuskokonaisuutta: Digitaaliset suunnitteluympäristöt ja Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet. Voit ilmoittautua joko toiseen tai molempiin toteutuksiin. Kyseiset moduulit ovat osa Teollisuuden Digi-Robo -osaajakoulutuskokonaisuutta, josta on nyt tarjolla muutamia paikkoja syksyllä alkaviin moduuleihin. 

Kohderyhmä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen 26.6.2022 tämän linkin kautta. Koulutuksen järjestämiseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta ja se on osallistujalle maksutonta. Koulutukseen on rajoitetusti paikkoja.

Koulutussisällöt ja toteutus

Digitaaliset suunnitteluympäristöt, 6 op

Koulutus sisältää pääasiassa koneensuunnitteluympäristöön liittyvien digitaalisten teknologioiden esittelyä, sovelluksia sekä käyttöä. Moduulissa opiskelijalle rakentuu perusymmärrys siitä, miten teollisuuden tehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä digitaalisia suunnitteluympäristöjä sekä niihin kiinteästi liittyviä palveluita ja ratkaisuja. Oppimista sovelletaan koko moduulin ajan etenevässä käytännön harjoituksessa. Harjoituksessa opiskelijat valitsevat kappaleen, jonka he 3D-skannaavat, 3D-mallintavat, simuloivat ja 3D-tulostavat. Valittua kappaletta tarkastellaan myös lisätyssä todellisuudessa.

Koulutussisällöt:

Osaamistavoitteet

Kouluttaja: Lehtori Niko Laukkanen, HAMK

Toteutus

Koulutus toteutetaan 2.8.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija tarvitsee koulutuksen oppimistehtävien suorittamiseen ja etäopetukseen osallistumiseen oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Koulutuksen etäopetuspäivät: 2.8. (klo 13–18) ja 16.8., 13.9., 27.9., 11.10. (klo 17-19.30). Laboratorioharjoittelu: HAMKissa Riihimäellä 30.8. (klo 17- n. 20). 

Yhteistyörobotiikan sovelluskohteet, 6 op

Moduulissa opiskelija havainnoi tehdasympäristössä robotiikan sovelluskohteita, joiden avulla pystytään tehostamaan ja automatisoimaan rutiiniluonteisia työtehtäviä. Opiskelija oppii hyödyntämään yhteistyörobotteja teollisessa toimintaympäristössä ja suunnittelemaan toimintaympäristöjä, jossa robotit ja ihmiset toimivat turvallisesti yhdessä. Moduulissa opiskelija oppii ohjelmoimaan robotteja.

Koulutussisällöt:

Osaamistavoitteet

Kouluttaja: Tutkijayliopettaja Francois Christophe, HAMK Tech

Toteutus
Koulutus toteutetaan 2.8.—30.11.2022 pääosin etäopetuksena verkossa ja etäopiskeluna verkko-oppimisympäristössä. Opiskelija tarvitsee koulutuksen oppimistehtävien suorittamiseen ja etäopetukseen osallistumiseen oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Opetuskieli on suomi. Koulutuksessa käytetään osittain myös englanninkielistä koulutusmateriaalia.

Koulutuspäivät: 2.8. (klo 13–18) ja 16.8., 13.9., 11.10., 8.11. (klo 17-19.30). Laboratorioharjoittelu: HAMKissa Riihimäellä 25.10. (klo 17- n. 20).