Hyppää sisältöön
Home Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus: haku päättyy 2.10.2022

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus: haku päättyy 2.10.2022

Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus alkaa lokakuussa 2022.

Erikoistumiskoulutuksessa saavutettu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Haavahoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Suomen haavahoitoyhdistys ry:ltä oikeutta käyttää nimikettä Auktorisoitu haavahoitaja.

Erikoistumiskoulutus on suunnattu ensisijaisesti sairaanhoitajille, mutta se soveltuu myös terveydenhoitajille, kätilöille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja jalkaterapeuteille. Koulutukseen voivat hakea myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutuksen laajuus on 30 op, ja opinnot voi suorittaa työn ohessa. Koulutus alkaa 6.10.2022 ja päättyy 26.5.2023.

Lisätietoja ja linkki hakulomakkeelle