Hyppää sisältöön
Home HAMK 30 vuotta – määrätietoinen kehittäminen tuottaa tuloksia

HAMK 30 vuotta – määrätietoinen kehittäminen tuottaa tuloksia

Hämeen ammattikorkeakoulu juhlii pyöreitä vuosia tänä vuonna. Moni koulutukseen, tutkimukseen ja kansainvälistymiseen liittyvä tavoite on saavutettu. Tulevaisuudessakin HAMK haluaa olla yhä vahvempi toimija niin alueellisesti, koko maassa kuin kansainvälisestikin.

Hämeen ammattikorkeakoulu hyväksyttiin Suomessa ensimmäisten joukossa ammattikorkeakoulukokeiluun, joka alkoi vuonna 1992. HAMK yhdisti 17 oppilaitosta Kanta-Hämeen yhteiseksi ammattikorkeakouluksi. Vakinainen ammattikorkeakoulu pääsi käyntiin neljä vuotta myöhemmin. Nykyään HAMKissa on n. 8 000 opiskelijaa ja n. 700 henkilökuntaan kuuluvaa.

HAMK on aina kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti. HAMKin strategia päivitettiin vuonna 2019 ja kaikissa sen tärkeimmissä tavoitteissa on saavutettu tuloksia.

Esimerkiksi koulutuksen kehittymisestä kertoo se, että Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi HAMKin koulutus- ja laatujärjestelmän vastikään erinomaiseksi. Lisäksi opiskelijat valmistuvat ajallaan entistä enemmän: kun vuonna 2015 opiskelijoista 52 % valmistui ajallaan, vastaava luku oli 72 % vuonna 2021.

“Olemme määrätietoisesti kehittäneet opetusta opiskelijakeskeiseen suuntaan, mikä mahdollistaa opiskelijalle enemmän valintoja ja mahdollisuuksia oman oppimispolun toteuttamiseen. Tämä tuli esiin myös Karvin arvioinnissa, kun opiskelijat totesivat, että HAMKissa opiskelijan ääni kuuluu”, vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä sanoo.

Toinen keskeinen tavoite on ollut tutkimuksen kehittäminen. HAMKin neljä tutkimusyksikköä (Bio, Edu, Smart ja Tech) ovat vakiinnuttaneet toimintansa viimeisen kymmenen vuoden aikana sekä lisänneet yksikkörajat ylittävää, monitieteistä soveltavaa tutkimusta. Kehittämistyön seuraava askel, uusi Smart & Bio -koulutus- ja tutkimuskeskittymän rakentaminen, alkaa ensi vuonna. HAMK sai myös johdettavakseen Suomen Akatemian rahoittaman tutkimushankkeen, mikä on ammattikorkeakoulukentällä poikkeuksellista.

Kansainvälistymisen ja kumppanuuksien saralla on myös edistytty monin tavoin. HAMK on liittynyt yhtenä harvoista ammattikorkeakouluista Eurooppa-yliopistoon. Vieraskielisten koulutusohjelmien tarjontaa on lisätty ja kansainvälisten opiskelijoiden määrä on kasvanut. Lisäksi kumppanuuksia on vahvistettu myös kotimaassa mm. Aalto-yliopiston ja XAMKin kanssa.

Muita, uniikkeja avauksia ovat myös Aalto-yliopiston kehittämän Design Factoryn perustaminen myös HAMKiin sekä Yritteliäs korkeakoulu -konsepti, jolla viedään yritteliästä asennetta ja taitoja kaikkiin HAMKin koulutuksiin. Ainutlaatuista on myös HAMKin jatkuvasti parantunut sijoitus kansainvälisessä korkeakoulujen kestävyyttä mittaavassa GreenMetric –rankingissa, jossa viimeksi päästiin liki tuhannen osallistujan joukossa sijalle 14.

HAMKin rehtori Pertti Puusaari painottaa kuitenkin kehitystyön jatkuvan myös tästä eteenpäin.

”Haluamme olla hyödyllisin ja työelämälähtöisin korkeakoulu, jolla on vaikuttavuutta niin alueellisesti kuin laajemminkin”, Puusaari kiteyttää.

Konkreettisempia lähivuosien tavoitteita on YAMK-tutkintonimikkeen selkeyttäminen maisteriksi niin, että se vastaa sekä käytäntöä muualla maailmassa että julkisia virkoja koskevaa lainsäädäntöä, jossa YAMK-tutkinto ja yliopiston maisteritutkinto ovat samanarvoisia. Toinen tavoite on lisätä omaa osaamista ja yhteistyön mahdollisuuksia tohtorintutkintojen suorittamiseen HAMKissa. Lisäksi halutaan edelleen kehittää mahdollisuuksia saada ajasta, paikasta ja elämäntilanteesta riippumatonta opetusta.

HAMK juhlii 30-vuoden rajapyykkiä eri tavoin syksyn aikana.

Lisätietoja: