Hyppää sisältöön
Home HAMK ja LUT pilotoivat uuden käänteiseen suunnitteluun liittyvän koulutuksen – haku aukeaa kesäkuussa

HAMK ja LUT pilotoivat uuden käänteiseen suunnitteluun liittyvän koulutuksen – haku aukeaa kesäkuussa

Hämeen ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto pilotoivat tulevaisuuden osaamistarpeisiin pohjautuvan koulutuskokonaisuuden digitaalisten tekniikoiden hyödyntämiseen ja käänteiseen suunnitteluun tuotekehityksessä. Koulutuksen kautta tavoitteena on saattaa uuden teknologian mahdollisuudet teknisten alan asiantuntijoiden hyödynnettäväksi erityisesti pk-yrityksissä.

Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat merkittävästi suomalaisen teollisuuden työtehtäviä ja sitä kautta yritysten työvoiman koulutus- ja osaamistarpeita. Valmistavassa teollisuudessa on siirrytty koko ajan laajemmin 3D-suunnittelutyökalujen käyttöön, jonka myötä suunnittelua ja testausta tehdään yhä enemmän virtuaalisen mallin eli ns. digitaalisen kaksosen kautta. 

Hämeen ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteistyössä järjestämässä, 15 opintopisteen laajuisessa Senior Design Engineer -opintokokonaisuudessa toteutetaan käänteistä suunnittelua (engl. Reverse Engineering) hyödyntäviä tuotekehitysprojekteja. Koulutus toteutetaan ajalla 6.10.2023 – 3.5.2024. Uusi koulutus palvelee erityisesti alan ammattilaisia, joilla on tekninen koulutustausta ja tarvetta erityisosaamiselle pystyäkseen toimimaan nykyaikaista digitaalista osaamista vaativissa ympäristöissä. Täydennyskoulutuksella tuetaan 28 osallistujan erityisosaamista moderneista 3D-teknologioista, työelämän verkostoitumista ja vertaisoppimista sekä oman työn tuottavuuden edistämistä suunnittelumetodologian avulla. 

Käänteisen suunnittelun prosessissa olemassa oleva fyysinen kappale voidaan 3D-skannaamalla palauttaa digitaaliseksi malliksi. Digitaaliseen muotoon siirrettyä kappaletta voidaan analysoida ja rakennetta optimoida tarpeiden mukaan mahdollistaen esim. rakenteen keventämisen lujuusominaisuuksia heikentämättä ja materiaalien kulutusta säästäen. Käänteistä suunnittelua hyödynnetään teollisuudessa mm. varaosatuotannossa, laadunvalvonnassa tai tuotekehityksen tukena. Koulutuskokonaisuuden aikana on tavoitteena tehdä käänteisen suunnittelun menetelmiä soveltava käytännön tuotekehitysprojekti, jossa lopuksi kappale 3D-tulostetaan metallista ja kuormitetaan erilaisin testaustavoin. 

Koulutusta kehitetään ja pilotoidaan Senior Design Engineer -hankkeessa 1.3.2023 – 30.11.2024. Euroopan unionin osarahoitus mahdollistaa hankkeen ja opintokokonaisuuden toteutuksen. Hankkeen aikana tuotetaan suomenkielinen digitaalinen verkko-opetusmateriaalipaketti käänteiseen suunnitteluun. Tuotettu ja koulutuksen aikana pilotoitu materiaali jää toteutuksen jälkeen elämään mm. oppimisympäristöissä verkko-oppimiskokonaisuutena.  

Lisätiedot: 

Marja Savolainen  
Projektipäällikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu  
Puh. 040 749 3818  
marja.savolainen@hamk.fi 

Timo Kärppä
Lehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 869 7748
timo.karppa@hamk.fi

Euroopan unionin osarahoittama

Haku Senior Design Engineer -koulutukseen on auki 15.9.2023 asti!

Lue lisää koulutuksesta täältä. Haku opintoihin tapahtuu hakulomakkeen kautta.
Hakulomakkeeseen pääset tästä. 

HAMKin tutkinto-opiskelijat hakevat koulutukseen erillisellä sisäisellä haulla.
HAMKin opiskelijoiden hakulomakkeeseen pääset tästä. 

Valinnat tehdään hakulomakkeella annettujen tietojen perusteella.