Hyppää sisältöön
Home HAMK kehittää uuden tutkintotavoitteisen jatkuvan oppimisen koulutusmallin

HAMK kehittää uuden tutkintotavoitteisen jatkuvan oppimisen koulutusmallin

Teknologia-alojen yritykset potevat osaajapulaa. Jatkuva osaamisen kehittäminen osana työtä on välttämättömyys ja arkipäivää monissa yrityksissä. Hämeen ammattikorkeakoulu on yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Ammattiopisto Tavastian sekä yrityskumppanien kanssa lähtenyt kehittämään työelämälähtöistä tutkintoon johtavaa jatkuvan oppimisen mallia. Tavoitteena on koulutusmalli, jossa ammattikorkeakoulututkinto on mahdollista suorittaa suurelta osin työpaikalla opiskellen ja osaamistaan osoittaen. Yritysten nimeämillä mentoreilla on merkittävä rooli opiskelijoiden tukena.

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille eli lyhyemmin JATKOT-hanke kehittää työelämälähtöisen, aidosti osaamisperustaisen, korkeakoulututkintoon tähtäävän jatkuvan oppimisen koulutusmallin teknologia-aloille. Hankkeen tarve on noussut esiin Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson yrityksiltä. Hanke vastaa teknologia-alojen osaajapulaan ja maakuntaohjelmien kehittämistavoitteisiin. Hankkeen tavoitteet ovat:

•        kehittää työelämälähtöistä tutkinto-opiskelua

•        kehittää osaamisperustainen valintaväylä tutkinto-opintoihin

•        kehittää uusia osaamisen tunnistamisen tapoja / näyttöjä

•        löytää ratkaisuja työvoiman saatavuuden haasteisiin

•        madaltaa työssä olevien osallistumiskynnystä jatkuvaan oppimiseen.

Hanketta hallinnoi HAMK Edu -tutkimusyksikkö. Uuden koulutusmallin pilotoinnista rakennusmestarikoulutuksessa vastaa HAMK Yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikkö. Hankkeen kohderyhmää ovat työelämässä olevat osaamisen vahvistamista ja uudistamista tarvitsevat teknologia-alojen henkilöt Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten nimeämät mentorit, jotka valmennetaan kehitettävän mallin toimijoiksi.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2023 – 31.12.2025. Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa:
ensimmäinen vaihe –  edellytysten kartoitus – on käynnissä. Toisessa vaiheessa syksyllä 2023 suunnitellaan pilotoitava malli ja valmennetaan mentorit. Varsinaiset pilotoinnit rakennus- ja automaatiotekniikassa alkavat vuoden 2024 alussa. Viimeisessä vaiheessa malli arvioidaan ja levitetään teknologia-aloille laajemmin.

Hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea. Kansallisena rahoittajaviranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja: