Hyppää sisältöön

JATKOT

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen tiedot

HankeJatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille
Kesto1.1.2023-31.12.2025
ToteuttajatHAMK (koordinaattori),
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
RahoittajaEuroopan sosiaalirahasto ESR+, kansallisena rahoittajaviranomaisena Hämeen ELY-keskus
Budjetti

JATKOT-hanke kehittää työelämälähtöisen, aidosti osaamisperustaisen, korkeakoulututkintoon tähtäävän, jatkuvan oppimisen koulutusmallin teknologia-aloille.

Hanke vastaa teknologia-alojen osaajapulaan ja maakuntaohjelmien kehittämistavoitteisiin. Kehitettävän mallin ulottuvuuksia ovat:

  • työpaikkojen tarpeiden mukaiset koulutuspalvelut,
  • työpaikalla ja virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen,
  • työpaikkojen kehittäminen oppimisympäristöinä,
  • työntekijöiden osallisuus oman osaamisensa kehittämiseen,
  • ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö alueellisten palvelujen tarjoajana,
  • kolmikantaiset kehityskeskustelut työntekijän, yrityksen nimeämän mentorin ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken,
  • yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys.

Uuden koulutusmallin avulla madalletaan etenkin työssä olevien osallistumiskynnystä jatkuvaan oppimiseen, kun osaamisen kehittämistä ja osoittamista voidaan toteuttaa työn ohessa sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti digitaalisilla alustoilla.

Koulutusmalli tukee yritysten toiminnan kehittämistä sekä työpaikkojen mahdollisuuksia toimia jatkuvan oppimisen ympäristöinä. Jatkot-hanke voimistaa oppimista tukevan toimintakulttuurin kehittymistä alueen yrityksissä ja siten edistää niiden kilpailukykyä ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Kohderyhmä on työelämässä olevat osaamisen vahvistamista ja uudistamista tarvitsevat teknologia-alojen henkilöt Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson alueella. Kohderyhmään kuuluvat myös yritysten nimeämät mentorit, jotka valmennetaan kehitettävän mallin toimijoiksi.

Toteutus jakautuu neljään vaiheeseen:

Vaihe 1. Uuden toimintamallin edellytysten kartoitus

Kartoitetaan osaamistarpeet ja luodaan toimintatapa osaamistarpeiden ennakoimiseksi yritysten ja korkeakoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen kesken.

Vaihe 2. Koulutusmallin toteutuksen suunnittelu

Kartoituksen tuloksien pohjalta laaditaan uusi työelämälähtöinen jatkuvan oppimisen malli ja koulutetaan yrityksissä mallia toteuttavat mentorit.

Vaihe 3. Koulutusmallin pilotointi

Malli pilotoidaan valituilla aloilla sekä arvioidaan pilotointien tulokset.

Vaihe 4. Koulutusmallin levittäminen ja juurruttaminen

Malli levitetään muillekin teknologia-aloilla ja sen sovellettavuus sekä jatkokehittämisen tarpeet arvioidaan sidosryhmien kesken.

Koostettua tietoa hankkeesta

JATKOT-hankkeen webinaarikutsu
Tervetuloa webinaariin 16.2.2024!

Ilmoittautuminen tästä linkistä: https://link.webropol.com/ep/jatkotwebinaari

Liittymislinkki webinaariin: https://hamk.zoom.us/j/61025356161

Webinaarin tallenne on katsottavissa alla:

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöisen koulutusmallin pilotoinnit käynnissä

Koulutusmallin pilotoinnit käynnistyivät tammikuussa 2024. Rakennusmestaripilotissa on mukana 25 opiskelijaa ja prosessiautomaation YAMK-pilotissa 15 opiskelijaa. Ensimmäisiä palautteita pilotoinnista odotamme kesän alkaessa.

Alla kuvattuna koulutusmallien pilottien mallinnukset, lisää tietoa löytyy myös 16.2.2024 pidetyn webinaarin “Työelämän tarpeisiin vastaava ammattikorkeakoulu” tallenteesta, joka on katsottavissa Tapahtumat-välilehdellä.

Rakennusmestarikoulutuksessa pilotoitava koulutusmalli.
Prosessiautomaation koulutusmalli.
Hankkeen ensimmäinen vuosi onnistuneesti päätökseen

Hankkeen ensimmäinen vuosi on saatu onnistuneesti pakettiin. Mentorivalmennus päättyi joulukuun alussa ja 16 oppilasta saivat todistukset suoritetusta valmennuksesta.

Opiskelijavalinnat pilotoitaviin malleihin on suoritettu ja rakennusmestari- ja prosessiautomaatiopiskelijat aloittavat opintonsa tammikuussa. Myös kaikki kolmikantakeskustelut opiskelijoiden, koulutuksen edustajien ja mentoreiden kesken on käyty joulukuun aikana.

Syksyn aikana aloitettu toinen toteutusvaihe on pitänyt sisällään kaikkinensa mentorivalmennuksen ja pilotoitavien mallien suunnittelun sekä opiskelijavalinnan ja ohjauskeskustelujen käymisen. Toteutusvaihe päättyy helmikuussa ja sen tulokset julkaistaan webinaarissa 16.2.2024. Tervetuloa kuulolle!

Yliopettaja Merja Mäkelä XAMKista kertoo ensimmäisestä vuodesta seuraavasti:

“Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) yamk-koulutus Prosessiautomaation projektitoiminta on uusi ohjelma ja sen perusrakennetta kehitettiin kevään ja kesän 2023 aikana soveltumaan työelämä- ja opiskelijalähtöiseen koulutukseen JATKOT-hankkeen tavoitteiden mukaisesti.Lopputuloksena saimme 14 erittäin motivoitunutta opiskelijaa, jotka kaikki ottivat vastaan opiskelupaikan. Yksi polkuopiskelija ilmoittautui vielä jälkikäteen. 

Syyskauden aikana neljä mentoria automaatioalan yrityksistä osallistui Hämeen ammattikorkeakoulun suunnittelemiin ja toteuttamiin mentorikoulutuksiin. Työstimme automaatiokoulutuksen opintojaksot sisältämään 40 % ydinosaamista sekä 60 % työssäoppimis- ja opintopakettivaihtoehtoja. Yritysten mentorit osallistuivat sisältöjen suunnitteluun kommentoimalla tehtyjä ehdotuksia.

Syyskuusta joulukuuhun 2023 opintojaksojen sisältöjä tarkennettiin erityisesti valinnaisten työssäoppimis- ja opintopakettien osalta työelämä- ja opiskelijalähtöisiksi. Tulevat opiskelijat suhtautuivat erittäin myönteisesti JATKOT-projektin tavoitteeseen opintojen henkilökohtaisesta suuntaamismahdollisuudesta ja työelämälähtöisyydestä.”

Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa

Ensimmäisen pilottiryhmän mentorivalmennus on käynnistynyt lokakuun aikana. HAMK toteuttaa koulutuksen yhdessä XAMKin ja Tavastian asiantuntijoiden kanssa loka-joulukuun aikana. Kokonaisuuteen osallistuu yhteensä 17 mentorivalmennettavaa rakennus- ja automaatioalan yhteistyöyrityksistä.

Mentorivalmennuksen tavoitteena on, että koulutusjakson päätteeksi mentori voi ohjata rakennusmestari- tai insinööriopiskelijaa työpaikalla sekä tunnistaa ja arvioida opiskelijan tutkintotavoitteen mukaista osaamista yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa. Mentorit saavat koulutuksesta myös opintopisteitä, joita he voivat halutessaan hyödyntää esimerkiksi osana omia korkeakouluopintojaan.

Valmennuksen päätyttyä pilotointiin valittujen opiskelijoiden kanssa tullaan käymään ensimmäiset kolmikantaiset ohjauskeskustelut.

Hankkeen ensimmäinen toteutusvaihe, Uuden toimintamallin edellytysten kartoitus, on saatu päätökseen.

Tulokset julkaistiin 15.9 webinaarissa “Tutkintotavoitteista jatkuvan oppimisen mallia rakentamassa.” 

Työelämän tarpeisiin vastaava ammattikorkeakoulu

JATKOT-hankkeen ensimmäinen Mentorivalmennus käynnistyi lokakuussa, Sara Rönkkönen & Heini Liminka, 4.12.2023

Keskeisiä kumppaneita niin osaamistarpeiden tunnistamisessa kuin koulutusmallin kehittämisessäkin ovat yhteistyöyritysten joukostaan valitsemat mentorit. Mentorien koulutukseen kehitetty Mentorivalmennus on nyt lähtenyt käyntiin. Hankkeen aikana opiskelijalle nimetyn mentorin tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen työpaikalla, osallistua osaamisen tunnistamiseen yhdessä korkeakoulun edustajien kanssa sekä osallistua aktiivisesti uuden koulutusmallin kehittämiseen. Myös mentorin oman osaamisen on täten mahdollista kasvaa ja kehittyä prosessin aikana.

Ammattikorkeakoulututkinto omalla työpaikalla opiskellen, Sara Rönkkönen & Tuomas Eerola, 23.10.2023

Työpaikalla tapahtuva jatkuva oppiminen on organisaatiotasoista toimintaa, joka edistää yksilön ja yhteisön oppimista. Teknologisen kehityksen yhä kiihtyessä ja globaalin kilpailun kiristyessä yrityksillä on tarve uudistaa toimintaansa sekä kehittää työntekijöiden osaamista. Juuri valmistuneen kartoituksen yhteenvetona voidaan todeta, että työelämä- ja oppimislähtöiselle jatkuvan oppimisen ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävälle koulutusmallille on tunnistettu tarve. 

Työpaikka oppimisympäristönä – Jatkuvan oppimisen mallia rakentamassa.

Videon lisäksi ensimmäisestä toteutusvaiheesta on julkaistu raportti: Koulutustarpeiden sekä osaamisen kehittämisen kriittisten edellytystekijöiden kartoitus.

Mentorin osaamisen kehittämisen tueksi

Yhteystiedot

Pasi Henriksson

Lehtori, Maanmittaus

Ammattiopisto Tavastia

pasi.henriksson@kktavastia.fi

+358505140914

kirsi s. hovikorpi

Projektipäällikkö,lehtori

XAMK

kirsi.hovikorpi@xamk.fi

+358504524448

Jukka-pekka skön

Asiantuntija, yliopettaja

XAMK

jukka-pekka.skon@xamk.fi

+358503450761

merja mäkelä

Yliopettaja

XAMK

merja.makela@xamk.fi

+358447028340

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli