Hyppää sisältöön
Home HAMK koordinoi luomukoulutuksen nykytilan selvitystä

HAMK koordinoi luomukoulutuksen nykytilan selvitystä

Suomen kansallinen Luomu 2.0 -ohjelma tähtää lukuisiin luomun tuotannon ja kulutuksen kasvuun liittyviin toimenpiteisiin. Tätä tarkoitusta varten kartoitetaan luomukoulutuksen nykytila koko ruokaketjussa.

Suomen kansallisen Luomu 2.0 -ohjelman mukaan luomuviljellyn pellon osuuden tulisi nousta nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Samoin luomun käytön tavoitteeksi julkisissa keittiöissä on asetettu 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kasvu edellyttää lukuisia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Luomuelintarvikkeiden määrän kasvattamisen kannalta olennaista on tuotannon lisäämisen ohella markkinakelpoisten tuotteiden saatavuuden parantaminen. Kysynnän kasvu on riippuvainen elintarvikkeiden jalostusasteen nostamisesta ja uusien tuotteiden saattamisesta markkinoille. Luomun kasvu edellyttääkin luomuosaamisen ja tiedon lisäämistä koko ruokaketjussa. Luomu 2.0 -ohjelmassa todetaan, että osaamisen kehittäminen lähtee koulutuksesta ja siksi perustiedot luomusta on otettava toisen asteen ammatillisen sekä AMK-ja ylemmän korkeakoulutuksen opetussuunnitelmiin.

Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE) -hankkeessa kartoitetaan luomukoulutuksen nykytilaa koko ruokaketjussa. Selvitys kattaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakouluopetuksen alkutuotannosta aina ruuanvalmistukseen ja tarjoiluun asti.

Alkutuotanto käsittää maa- ja puutarhatalouden, kalatalouden ja keruutuotannon. Jatkojalostus kattaa bio- ja elintarviketekniikan sekä ruuan valmistuksen ja tarjoilun. Jatkojalostuksen osalta kartoitetaan lisäksi elintarvikeyritysten luomuosaamisen tarpeita. Kansainvälisen yhteistyön luomiseksi selvitetään luomukoulutuksen ja -opetuksen ulkomaista tarjontaa ja keskeisiä toimijoita.

Hankkeessa tuotetaan kolme erillistä selvitystä: 1. luomuopetus ja -osaaminen Suomen yliopistoissa, kansainvälinen koulutustarjonta ja verkostoyhteistyö, 2. luomuopetus ja -osaaminen toisen asteen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa ja 3. koulutustarveselvitys elintarvikeyritysten luomuosaamisen erityistarpeista. Selvitysten pohjalta syntyy tietoa ja toimenpide-ehdotuksia luomuun liittyvän koulutuksen kehittämissuunnitelmaa varten.

Selvitystyön työmenetelminä ovat haastattelut, kyselyt ja verkkohaut. Eri sidosryhmien kanssa pidettävien työpajojen avulla varmistetaan laaja-alainen näkemys toimenpide-ehdotuksiksi. Hankkeen toiminnan myötä oppilaitokset ja muut alan keskeiset toimijat tulevat tietoisiksi Luomu 2.0 -ohjelman tavoitteista.

LUKOKE-hanketta vetää Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK) ja siinä ovat mukana Helsingin yliopisto (HY) sekä Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky). Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston, Opetushallituksen, AgriHubi- ja oppilaitosverkostojen kanssa. Hankkeen kustannukset ovat 218 619 euroa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö osana ruokaketjun toiminnan edistämisen kokonaisuutta. Hallinnoivana viranomaisena toimii Ruokavirasto. Hanke alkaa 1.1.2023 ja päättyy 31.8.2024.

Lisätietoja: