Hyppää sisältöön
Ihminen kuokkimassa kasvimaata. Taustalla kasvihuone.

LUKOKE

Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli

Hankkeen tiedot

HankeLuomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet
Kesto1.1.2023-31.8.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Savon koulutusyhtymä, Helsingin yliopisto
RahoittajatMaa- ja metsätalousministeriö
Budjetti240 815 €

LUKOKE (2023-2024) on selvityshanke, jossa kartoitetaan luomukoulutuksen tilannetta ja kehittämistarpeita Suomessa sekä kansainvälisesti.

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa luomuopetuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi eri koulutusasteilla Suomessa sekä kansainvälisten verkostojen rakentamiseksi. Selvitystyö kattaa ammatillisen toisen asteen sekä korkea-asteen koulutukset ja elintarvikealan yritykset Suomessa. Selvitykset tehdään verkkokyselyiden ja haastattelujen avulla. Kansainväliseen tarjontaan ja verkostoihin liittyvät selvitykset tehdään verkkohakuina ja täsmähaastatteluina.

Hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto (HY), Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK, koordinaattori). Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja vastuuviranomaisena toimii Ruokavirasto.

Hankkeen etenemistä voit seurata somessa #LUKOKE sekä tilaamalla uutiskirjeen täältä. Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista asioista, kuten haastattelujen ja kyselyiden etenemisestä, alustavista tuloksista sekä tiedotetaan hankkeen työpajoista.

Kohderyhmä

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, elintarvikealan yritykset sekä kansainväliset verkostot.

Toiminta-alue

Suomi.

Toteutus

Hanke muodostuu seuraavista osaselvityksistä (vastuutaho suluissa):

  • Luomuopetus ja -osaaminen Suomen yliopistoissa, kansainvälinen koulutustarjonta ja verkostoyhteistyö (HY)
  • Luomuopetus ja -osaaminen toisen asteen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa (HAMK)
  • Koulutustarveselvitys elintarvikeyritysten luomuosaamisen erityistarpeista (Sakky)

Selvitystyö on osa luomun kehittämiseen tähtäävää kansallista Luomu 2.0 -ohjelmaa. Kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen yhteydessä tehdään Luomu 2.0 -ohjelmaa tunnetuksi. Hankkeessa laaditaan koko ruokaketjun kattavia, luomun kasvuun tähtääviä, koulutuksen kehittämiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia. Ehdotusten pohjana käytetään selvityksen tuloksia ja työskentelyssä hyödynnetään eri teemojen ympärille rakennettujen asiantuntijatyöpajojen tuloksia.

LUKOKE -hankkeen vaiheita.

Koostettua tietoa hankkeesta

  • 9.11.2023 Yritysselvityksen tulokset ja jatkotyöstö -työpaja, ohjelma
  • 16.11.2023 Luomuopetus Suomen yliopistoissa, kansainvälinen koulutustarjonta ja verkostoyhteistyö, ohjelma
  • 1.12.2023 Luomuopetuksen kehittäminen luonnonvara-alan toisen asteen koulutuksessa, ohjelma
  • 5.12.2023 Luomuopetuksen kehittäminen ammattikorkeakouluopetuksessa, ohjelma

Seminaarien aineistot löydät täältä.

Yhteystiedot

Anne honkanen

Helsingin yliopisto

anu arolaakso

Savon koulutusyhtymä