Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE)
Nainen puutarhassa
Nainen puutarhassa.

Luomuopetuksen nykytila ja koulutuksen kehittämistarpeet (LUKOKE)

LUKOKE (2023-2024) on selvityshanke, jossa kartoitetaan luomukoulutuksen tilannetta  ja kehittämistarpeita Suomessa sekä kansainvälisesti.  

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa luomuopetuksen lisäämiseksi ja kehittämiseksi eri koulutusasteilla Suomessa sekä kansainvälisten verkostojen rakentamiseksi. Selvitystyö kattaa ammatillisen toisen asteen sekä korkea-asteen koulutukset sekä elintarvikealan yritykset Suomessa. Selvitykset tehdään verkkokyselyiden ja haastattelujen avulla. Kansainväliseen tarjontaan ja verkostoihin liittyvät selvitykset tehdään verkkohakuina ja täsmähaastatteluina.

Hanke muodostuu seuraavista osaselvityksistä (vastuutaho suluissa):

LUKOKE -hankkeen vaiheita.
LUKOKE -hankkeen vaiheita.

– Luomuopetus ja -osaaminen Suomen yliopistoissa, kansainvälinen koulutustarjonta ja verkostoyhteistyö (HY)
– Luomuopetus ja -osaaminen toisen asteen ammatillisessa ja ammattikorkeakoulutuksessa (HAMK)
– Koulutustarveselvitys elintarvikeyritysten luomuosaamisen erityistarpeista (Sakky)

Selvitystyö on osa luomun kehittämiseen tähtäävää kansallista Luomu 2.0 -ohjelmaa. Kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen yhteydessä tehdään Luomu 2.0 -ohjelmaa tunnetuksi.  Hankkeessa laaditaan koko ruokaketjun kattavia, luomun kasvuun tähtääviä, koulutuksen kehittämiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia. Ehdotusten pohjana käytetään selvityksen tuloksia ja työskentelyssä hyödynnetään eri teemojen ympärille rakennettujen asiantuntijatyöpajojen tuloksia. 

Hankkeen toteuttajat ovat Helsingin yliopisto (HY), Savon koulutuskuntayhtymä (SAKKY) ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK, koordinaattori). Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö ja vastuuviranomaisena toimii Ruokavirasto. 

Hankkeen yhteyshenkilöt

Helsingin yliopisto, Anne Honkanen 
Savon koulutuskuntayhtymä, Anu Arolaakso
Hämeen ammattikorkeakoulu, Outi Vahtila, koordinaattori

 

YHTEYSTIEDOT

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU