Hyppää sisältöön
Home HAMKin Smart & Bio –koulutus- ja tutkimusympäristö vahvistuu kahdella merkittävällä rahoituksella

HAMKin Smart & Bio –koulutus- ja tutkimusympäristö vahvistuu kahdella merkittävällä rahoituksella

Hämeen ammattikorkeakoulun uusi investointi, Smart & Bio –koulutus- ja tutkimusympäristö, on saanut lähes 700 000 euroa laiteinvestointeihin sekä noin puoli miljoonaa euroa rahoitusta tutkimukseen, jossa keskitytään tulevaisuuden kestävän ruokatuotannon turvaamiseen.

Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselle rakennettavaan Smart Systems & Biotechnology (Smart & Bio) -rakennukseen tulee moderneja laboratorio- ja tutkimustiloja, joissa kehitetään monitieteisesti älykkäitä ratkaisuja ja sovelluksia vihreän siirtymän edistämiseksi. Osana Smart & Bion toimintaa alkaa ruoan tuotannon turvaamiseen keskittyvä Smart Food Security -tutkimusprojekti, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta 497 000 euroa.  

Tammikuussa 2023 käynnistyvä kaksivuotinen tutkimus yhdistää HAMKin vahvan alkutuotanto- ja bioprosessointiosaamisen nykyaikaisiin soluviljelyteknologioihin ja synteettiseen biologiaan. Digitalisoitu mittaus ja kerätyn mittaustiedon analysointi kestävään ruoan tuotantoon liittyvistä prosesseista on yksi tutkimuksen keskeinen teema. 

Ruoan tuotannon turvaamiseen keskittyvässä tutkimuksessa tutkitaan kolmea osa-aluetta: 1) sadon turvaaminen maaperän hedelmällisyyden ja hiiliviljelyn avulla, 2) raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen sekä elintarvikkeiden ja ravintotuotteiden raaka-aineiden tutkiminen sekä 3) tulevaisuuden biovalmistusosaamisen varmistaminen, jotta kestävä ruoantuotanto on mahdollista.  

Projektiin tarvitaan mukaan useita akateemisia ja teollisia kumppaneita. Verkostojen rakentaminen on jo pitkällä, sillä RUN –Eurooppa-yliopiston jäsenenä HAMK johtaa biotalouden RUN-EU Innovation Hubia, joka vahvistaa alueellista osaamista ja Euroopan tason verkostoitumista elintarvike-, bioteknologia- ja älykkään maatalouden saralla. Lisäksi Hämeen seutu on valtuuttanut HAMKin koordinoimaan elintarvikejärjestelmän kehittämistä.  

Business Finlandilta rahoitusta laiteinvestointeihin 

Smart & Bio –koulutus- ja tutkimusympäristön uusiin laboratoriotiloihin tulee mm. bioreaktoreita sekä laitteistoa synteettisten organismien tutkimiseen ja kasvattamiseen. Business Finland on myöntänyt 692 975 euron rahoituksen laiteinvestointeihin. Smart & Bio-investoinnin kokonaiskustannusarvio suunnitteluvaiheessa on reilut viisi miljoonaa euroa. 

Smart & Bio on HAMKilta merkittävä panostus älykkään biotalouden tutkimukseen. Tutkimusympäristö palvelee elinkeinoelämän TKI-tarpeita parantamalla suoraan yrityksille tarjottavaa tutkimuspalvelujen tarjontaa biokaasuprosessitestauksen ja analytiikan, bioreaktoritekniikan ja fermentoinnin sekä synteettisen ja molekyylibiologian tutkimusaloilla.  

”Odotamme Smart & Bio -tutkimusympäristön kasvavan kiinnostavaksi kumppaniksi julkisiin tutkimusrahoituksiin Euroopassa ja maailmalla. Lisäksi se varmistaa tulevaisuuden osaajien koulutuksen ja osaamistason niin digitaalisten ratkaisujen kuin teollisuuden sivuvirtoja ja biomassoja hyödyntävän sovelluskehittämisen osalta”, HAMKin tutkimusjohtaja Annukka Pakarinen sanoo.  

Lisätietoja: