Hyppää sisältöön
Home Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön halutaan ehkäistä

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennettuun ympäristöön halutaan ehkäistä

Ilmastonmuutos aiheuttaa säärasitusta rakennuksille ja haasteita esimerkiksi energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristöopisto SYKLIn yhteishankkeessa vahvistetaan kantahämäläisen rakennetun ympäristön ilmastoresilienssiä.

Ilmastonmuutos ja sen etenemisen vaikutus ilmastoomme näkyy muutoksina sääilmiöissä. Nämä muutokset aiheuttavat lisääntynyttä säärasitusta rakennuksille ja haasteita esimerkiksi lämmityksen ja viilennyksen energiatehokkaaseen toteuttamiseen. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Suomen ympäristöopisto SYKLIn yhteisessä Kanta-Hämeen rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutokseen (ILMARA) -hankkeessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia ja riskejä Kanta-Hämeen alueen rakennettuun ympäristöön ja kehitetään niitä ennaltaehkäiseviä toimintatapoja.

Päätavoitteena on vahvistaa kantahämäläisen rakennetun ympäristön ilmastoresilienssiä löytämällä ratkaisuja sääolojen muutoksista aiheutuviin riskeihin yhdessä yritysten, kiinteistönomistajien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Erityisesti tarkastellaan rakentamiseen ja kaupunkirakentamiseen liittyviä ratkaisuja, joilla voidaan ehkäistä sään aiheuttamia vaurioita sekä hallita energian tarpeeseen ja energiajärjestelmiin liittyviä riskejä. 

Hankkeessa kehitetään yrityksille, kiinteistönomistajille ja kiinteistöjen asukkaille työvälineitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä riskienhallintaan rakennus- ja kaupunkisuunnittelun tasolla. Tavoitteena on myös rakentaa hankeaikana ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verkosto Kanta-Hämeeseen sekä Itämeren alueelle. 

Lyhyellä aikavälillä ILMARA-hankkeen vaikutuksia ovat muun muassa lisääntynyt yhteistyö yritysten ja tutkimuslaitosten välillä sekä hankkeessa tuotetut ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävät, riskejä ehkäisevät toimintamallit. Pitkällä aikavälillä hanke edistää alueellisten ja paikallisten ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioita.

ILMARA-hanke toteutetaan ajalla 1.4.2023-30.9.2025. Hanke saa tukea Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Lisätiedot:

Euroopan unionin osarahoittama
Hämeen liitto. Regional council of Häme. Kirjoitettu mustalla. Ylhäällä punainen vaakuna.