Hyppää sisältöön
Home Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on 13.-24.2.2023

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on 13.-24.2.2023

Ilmoittautuminen kevään 2023 avoimen AMKin opintoihin alkaa maanantaina 13.2.2023 klo 8.00. Tarjonnassa on yhteensä noin 40 opintojaksoa, joiden laajuus vaihtelee 2 opintopisteestä 15 opintopisteeseen. Osa opinnoista on YAMK-tasoisia.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Opintoihin voi ilmoittautua kuka tahansa, mutta osassa opintojaksoja voi olla pohjatietosuosituksia. Osa opinnoista on itsenäisesti suoritettavia verkkototeutuksia, eli ne voi suorittaa joustavasti omien aikataulujen mukaan. Avoimen AMKin opinnot ovat maksullisia (15 €/opintopiste), ja opinnot maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittauduttavissa on muun muassa amk-opintoihin valmentavia opintoja kuten ruotsi, englanti, kirjoittaminen, suomi toisena kielenä ja matematiikka. Em. opinnot sopivat hyvin henkilöille, jotka haluaisivat tulevaisuudessa opiskella ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautuminen päättyy 24.2.2022 klo 23.59. (HUOM! Jos ryhmä tulee täyteen ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ilmoittautuminen kyseiseen opintoon suljetaan aikaisemmin.)

Kestävä kehitys.nyt! (2 op), Medialukutaito (2 op) ja Tiimityön johtaminen ja talous (4 op) -opintoihin on ns. jatkuva ilmoittautuminen eli ilmoittautuminen on mahdollista milloin tahansa.

Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu mukaan.

Seuraava ilmoittautuminen on maaliskuussa 13.-24.3.2023 (kesäopinnot).