Hyppää sisältöön
Home Innovatiiviset pilotit muuttivat yritysten ajattelutapaa moderneista teknologioista

Innovatiiviset pilotit muuttivat yritysten ajattelutapaa moderneista teknologioista

Voidaanko esimerkiksi robotin avulla ratkaista yritysten oikeita työelämän haasteita? Pirkanmaan pk-yrityksiä tuettiin modernien teknologioiden käyttöönotossa.

Viime syksynä päättyneessä KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön -hankkeessa tuettiin Pirkanmaan alueen pk-yritysten kilpailukykyä edistämällä modernien teknologioiden, kuten yhteistyörobotiikan, sekä niihin liittyvien liitännäisteknologioiden käyttöönottoa yrityksissä. Hankkeessa toteutettiin kymmenen pilottia, joilla pyrittiin ratkaisemaan jokin yrityksiltä tullut todellinen haaste sekä näyttämään, miten modernilla teknologialla voidaan tukea yrityksiä ja vaikuttaa positiivisesti niiden kilpailukykyyn.  

Kaikissa piloteissa perimmäisenä ideana oli pyrkimys toisintaa yksinkertaisia, toistuvia toimintoja robottien tai muun, soveltuvan modernin teknologian avulla. Eri kokeiluissa esimerkiksi käsivarsirobotti ohjelmoitiin pakkaamaan tomaatteja rasioihin, avustamaan ihmistä kylmälaatikoiden kokoamisessa, pesemään muovilaatikoita sekä pussittamaan ruusukimppuja. Mukana olleet sekä tehtyihin ratkaisuihin esimerkiksi hankkeen loppuseminaarissa tutustuneet yritykset saivat uudenlaisia ideoita robotisaation ja modernien teknologioiden, kuten IoT:n hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. Huolimatta kokeilujen yksinkertaisuudesta, on niiden potentiaali käytäntöön vietynä merkittävä: robotisoitujen ratkaisujen avulla voidaan muun muassa vähentää rutiinityötä, parantaa työergonomiaa sekä lisätä työssä viihtymistä ja sitä kautta parantaa työntekijöiden motivaatiota.  

Yritykset olivat kokeiluihin tyytyväisiä ja kokivat innostavaksi nähdä omaan toimintaansa läheisesti liittyvän sovelluksen toimivan. Kokeilujen kautta saatiin runsaasti lisäymmärrystä monesta robotiikan soveltamiseen liittyvästä haasteesta, sekä tehtiin myös merkittäviä oivalluksia siitä, miten yhteistyörobotiikalla saadaan uudenlaista tehokkuutta työhön. Havaintojen pohjalta käynnistetään jatkohankkeita fokusoituen erityisesti havaittuihin kipukohtiin, ja osa yrityksistä vie myös omia kehityssuunnitelmiaan eteenpäin.  

Katso video muutamista hankkeessa toteutetuista piloteista:

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

KESYtek-hanke toteutettiin ajalla 1.5.2022—31.8.2023. Hanke rahoitettiin REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia. 

Lisätiedot: