Hyppää sisältöön
Henkilö on tietokoneella, jossa on paljon numeroita. Mies työskentelee tietokoneen edessä.
Home Tutkimus Hankkeet KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön

KESYtek

Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön

Sinisellä taustalla EU:n logo. Logon alla lukee Euroopan unoni, Euroopan aluekehitysrahasto.
Vipuvoimaa on kirjoitettu vihreällä. EU.lta 2014-2020 mustalla

KESYtek

  • Toteuttaja: HAMK
  • Toteutusaika: 1.5.2022 — 31.8.2023
  • Projektipäällikkö: Kalle Lintinen
  • Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.

KESYtek – Kehittyneiden hyperkonnektiivisuustekniikoiden soveltaminen PK-yritysten käyttöön -hankkeen tavoitteena on tukea Pirkanmaan alueen yritysten kilpailukyvyn kehittymistä edistämällä uutta teknologiaa edustavan yhteistyö- ja mobiilirobotiikan, dynaamisen ja oppivan automaation sekä näihin liittyvien mittausratkaisujen, IoT:n ja massadata-analytiikan käyttöönottoa, tuotantomenetelmien kehittämistä yrityksissä sekä lisätä yritysten systeemistä kokeilu- ja innovaatiotoimintaa.

Tavoitteena on tukea yrityksiä myös uuden teknologian käyttöönoton kannalta tärkeän strategisen osaamisen kehittämisessä, ja auttaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen pääkohteena on valmistava teollisuus ja sen tuotannolliset yksiköt. Myös luonnonvara-alalle suuntautuvia toimia kartoitetaan.

Tavoitteet

Hankkeessa kartoitetaan ja jaetaan kohteena oleville pk-yrityksille tietoa uusista mittaus-, automaatio- ja analytiikkaratkaisusta sekä robotiikasta, sekä tuotetaan tietoa, työvälineitä ja menetelmiä yritysten osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Hankkeessa tehdään kumppaniyritysten kanssa esimerkiksi simulointiympäristössä toteutettavia analyysejä sekä yritysympäristöissä toteutettavia käytännön kokeiluja. HAMKin tiloihin toteutettavassa robotiikan kokeiluympäristössä toteutetaan sekä yleisiä että yrityskohtaisia demonstraatioita. Lisäksi järjestetään yrityksille suunnattuja verkostoitumistapahtumia osaamisen uudistamiseksi ja perusosaamisen vahvistamiseksi.

Hankkeen rinnalla on KESYtek-investointihanke, jossa toteutetaan hankekokonaisuuden investoinnit.

Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018 – 2021, älykkään erikoistumisen strategiaa ja Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaa.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen amatti-korkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMK:in logo
Pirkanmaa, council of Tampere region. Pirkanmaa kirjoitettu sinisellä, loput mustalla. Tekstin vieressä on sininen logo.