Hyppää sisältöön
Home Kampuksella liikkuminen

Kampuksella liikkuminen

HAMKissa on käytössä Esmi-kulunhallintajärjestelmä joka mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan sekä sidosryhmien oikea-aikaisen pääsyn tiloihin niiden ollessa lukitut.

Opiskelijat voivat liittää opiskelijajärjestön (HAMKO) kuvallisen jäsenkortin Esmi-järjestelmään ja käyttää jäsenkorttia kulkutunnisteenaan. Mikäli opiskelijalla ei ole HAMKOn jäsenkorttia, he voivat hankkia erillisen kulkutunnisteen. Korkeakoulukeskuksessa kulkutunnisteen voi hankkia HAMKOn toimistolta, josta voi myös tiedustella, mistä tunnisteen saa muilla kampuksilla.

Opiskelijoilla ei voi olla yhtä aikaa sekä tunnistetta että jäsenkorttia aktiivisena Esmissä. Kulkutunnisteet tulee palauttaa opiskeluoikeuden päätyttyä, kadonneista tunnisteista peritään 30 € maksu.

Opiskelijoilla on oikeus olla kaikilla HAMKin kampuksilla opetusrakennuksissa ja liikuntahallilla (Hämeenlinnan korkeakoulukeskus) 06.00–22.00 välisenä aikana, jolloin myös kulkutunnisteet toimivat. Oleskelu HAMKin opiskelu- ja liikuntatiloissa 22.00 jälkeen on kiellettyä ja se aiheuttaa vartioliikkeelle menevän hälytyksen. Turhista hälytyksistä syntyvät kulut laskutetaan täysimääräisesti hälytyksen aiheuttajalta. Käyttäjävirhetilanteissa (esim. väärä PIN-koodi) vartiopalvelun laskun maksaa vartiopalvelun tilannut henkilö. Tällä hetkellä (11/2022) maksu on 38,44€.

Vartijoiden paikalle tullessa henkilöiden tulee esittää virallinen voimassa oleva henkilötodistus ja läsnäolijoiden tiedot kirjataan ylös. Kuvallisesta HAMKOn jäsenkortista voidaan myös henkilö tunnistaa.

Mikäli kulkutunnisteen käyttö tai liikkuminen HAMKin rakennuksissa herättää kysymyksiä, kannattaa asiasta olla yhteydessä kiinteistöpalveluiden toimistoon.

Yhteystiedot