Hyppää sisältöön
Home Kevään ensimmäinen yhteishaku päättyi – HAMKin kansainvälisten koulutusten hakijamäärä kasvoi edelleen

Kevään ensimmäinen yhteishaku päättyi – HAMKin kansainvälisten koulutusten hakijamäärä kasvoi edelleen

Tammikuun yhteishaku päättyi keskiviikkona 18.1.2023. Mukana haussa olivat kaikki HAMKin englanninkieliset koulutukset, joihin haki yhteensä 8160 hakijaa ympäri maailmaa. Hakijamäärä yli kolminkertaistui edellisvuodesta. Myös uusi metsäalan koulutus sai liki 450 hakemusta.

HAMKin englanninkielisistä koulutuksista oli haussa mukana yhdeksän AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä kaksi YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Suosituin koulutus oli Computer Applications, joka keräsi yhteensä yli 2000 hakemusta. Toiseksi suosituin koulutus, International Business, vastaanotti yli 1400 hakemusta. Kolmanneksi suosituin koulutus oli biotalouspainotteinen Information Communication Technology yhteensä 1100 hakemuksella.

Myös HAMKin uusimmat luonnonvara-alan koulutukset kiinnostivat hakijoita. Smart Organic Farming-koulutuksen suosio kasvoi ja täysin uusi koulutus, Sustainable Forest Management, keräsi sekin yli 400 hakemusta. Koulutus alkaa syksyllä HAMKin Evon kampuksella.

Tänä vuonna HAMKiin tuli hakemuksia yli 120 eri maasta. 97,5 % hakijoista oli kansainvälisiä hakijoita ja noin 2,5 % suomalaisia. Viime vuonna vastaava kansainvälisten hakijoiden osuus oli 92,7 %.

Kansainvälisten osaajien houkutteleminen Suomeen on kansallinen tavoite, jonka toteutuminen on näkynyt myös korkeakoulujen opiskelijahauissa hakijamäärien kasvavana trendinä jo useamman vuoden ajan. Myös HAMKissa kansainvälisen korkeakouluyhteisön kasvattaminen on strateginen tavoite, ja tarkoitus on lisätä kansainvälisten opiskelijoiden määrää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi. Englanninkielisten koulutusten tarjontaa onkin viime vuosina lisätty HAMKissa.

Valintaprosessin eteneminen

HAMKin englanninkielisissä AMK-koulutuksissa valintatapana käytetään verkossa suoritettavaa valtakunnallista International UAS Exam –valintakoetta. Smart and Sustainable Design -koulutuksessa käytetään HAMKin omaa verkossa suoritettavaa valintakoetta.

International UAS Exam järjestetään kokonaan verkossa ja se koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisen vaihe on kirjallinen koe, joka toteutetaan ke 8.2.2023 klo 12.00. Kirjallisesta kokeesta parhaat tulokset saaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen, joka on ryhmähaastattelu. Toisen vaiheen ryhmähaastattelut järjestetään HAMKissa 6.3.–17.3.2022.

Smart and Sustainable Design -koulutukselle järjestetään verkossa HAMKin oma kaksivaiheinen valintakoe 27.-29.3.2022. Ensimmäisen osan motivaatiokirjeen ja suunnittelutehtävät hyväksytysti suorittaneet kutsutaan verkossa järjestettävään toiseen osaan, joka on englannin kielikoe.

Myös englanninkielisten ylempien AMK-koulutuksien valintatapa on kaksivaiheinen. Se koostuu ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Sustainable Technologies –koulutuksessa laaditaan tutkimussuunnitelma ja motivaatiokirje, joiden lisäksi hakijoilla on yksilöhaastattelu verkossa. Management in Sustainable Business -koulutuksessa ennakkotehtävänä on tutkimus- tai kehityssuunnitelma, jonka lisäksi hakijoilla on verkossa toteutettava ryhmähaastattelu.

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.6.2023.

Englanninkielisten koulutusten haku jatkuu

HAMKin syksyllä 2023 alkaviin englanninkielisiin koulutuksiin voi vielä hakea HAMKin omassa erillishaussa. Haku AMK-koulutuksiin on alkanut 1. lokakuuta 2022 ja jatkuu maaliskuun 2023 loppuun asti. Ylempien AMK-koulutusten erillishaku alkaa 19. tammikuuta ja päättyy 30. huhtikuuta 2023. Hauissa ovat vielä mukana kaikki HAMKin englanninkieliset koulutukset, paitsi International Business ja Computer Applications, joiden erillishaku päättyi 20.12.2022 erillishaun aloituspaikkojen täytyttyä.