Kirjaston kokoelmat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kirjaston kokoelmat
käytä ja tuota tietoa
-

Kirjaston kokoelmat

Kirjaston kokoelmat painottuvat HAMKin koulutusaloihin

 

HAMKin kirjasto on kaikille avoin ja sen painetut kokoelmat ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä. HAMK Finna on kirjaston käyttöliittymä, jonka kautta löydät helposti ja nopeasti kaikki kirjaston tarjoamat aineistot. E-aineistojen käyttö edellyttää HAMKin käyttäjätunnusta. Muut asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja kirjaston tiloissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kirjasto tukee HAMKissa tapahtuvaa oppimista, opetusta ja tutkimusta, joten sen kokoelmat edustavat HAMKin koulutusaloja. Kirjaston painetut kokoelmat on sijoitettu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kirjastoon ja kuuteen kampuskirjastoon:

  • Hämeenlinnan korkeakoulukeskus (liiketalous, rakennustekniiika, tietojenkäsittely, muotoilu, kasvatustiede, sosiaaliala, hoitotyö)
  • Evo (metsätalous)
  • Forssa (kestävä kehitys, hoitotyö)
  • Lepaa (puutarhatalous, rakennettu ympäristö)
  • Mustiala (maatalous, hevostalous)
  • Riihimäki (kone- ja tuotantotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liikenne)
  • Valkeakoski (sähkö- ja automaatiotekniikka, liiketalous)

Painettuja kirjoja voi maksutta tilata kampukselta toiselle. Lisätietoja kirjaston lainauskäytänteistä löydät osiosta Lainaa, uusi, varaa.

Kirjat

Suurin osa painetuista kirjoista on lainakokoelmassa, jonka laina-aika on 28 vrk. Myös kurssikirjoina ja opetuksen oheismateriaalina käytettävät painetut kirjat on sijoitettu lainakokoelmaan. Lisäksi kirjasto tarjoaa käyttöön useita e-kirjakokoelmia. Kirjakokoelmien tiedot löytyvät HAMK Finnasta.

Lehdet

Lehtikokoelma koostuu painetuista ja e-lehdistä. Kampuskirjastojen lehtikokoelmat painottuvat kampuksen profiilin mukaisesti koulutusten kotimaisiin ja ulkomaisiin ammatti- ja tiedelehtiin. Painettuja lehtiä voi käyttää kirjaston tiloissa. Kirjaston hankkimat e-lehtikokoelmat ovat löydettävissä ja käytettävissä HAMK Finnan kautta.

> Painetut lehdet kampuskirjastoissa

> E-lehdet kirjastossa (voit rajata alan, aiheen ja kielen mukaan)

Opinnäytetyöt

HAMKin opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta tai HAMKin verkossa käytettävästä sähköisestä arkistosta. Kirjastossa ei ole opinnäytetöiden lainakappaleita. Sähköiseen arkistoon tallennettujen opinnäytetöiden tiedot löytyvät HAMK Finnasta. Ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää HAMKin sähköistä arkistoa kirjaston tiloissa.

HAMKin sähköisen opinnäytetyöarkiston käyttöohje (.pdf)

E-aineistot ja käyttöohjeet

Kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin kirjaudutaan aina HAMK Finnan kautta. E-aineistojen käyttö edellyttää HAKA-kirjautumista HAMKin tunnuksilla. HAMK Finnasta löytyvät ilmaisaineistot ovat käytettävissä ilman kirjautumista.

Kirjaston e-aineistot, niiden käyttöehdot sekä käyttöoppaat ja -ohjeet löytyvät HAMK Finnasta.

Katso käyttötilastoja HAMKin e-aineistoista

Museokokoelmat

Evon, Lepaa ja Mustialan museokokoelmat ovat osittain luetteloituja ja niiden tiedot näkyvät HAMK Finnassa. Museokokoelmien aineistot eivät ole avoimesti käytettävissä eikä niistä lähetetä kaukolainoja. Museokokoelmien aineiston käytöstä tutkimus- tai opiskelutarkoituksiin sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Kokoelmapalvelut ja kokoelman kehittäminen

Kirjasto ylläpitää, hoitaa ja kehittää kokoelmia kokoelmapolitiikkaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Tutustu kirjaston kokoelmapolitiikkaan:

Kirjaston kokoelmapolitiikka (pdf)

Moduuleissa käytettävä keskeinen kirjallisuus ja kurssikirjat hankitaan kirjastoon sähköisinä ja/tai painettuina. Kurssikirjoja pyritään hankkimaan e-kirjoina aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Kurssikirjojen tarvetta ja lukumäärää arvioidaan yhteistyössä opettajan kanssa.  Arvioinnissa huomioidaan mm. opetuksen toteutustapa, osallistuvien opiskelijoiden määrä, aineiston hinta ja formaatti sekä mahdollinen vaihtoehtoinen kirjallisuus. Kurssikirjoja pyritään hankkimaan yksi kappale 5-7 opiskelijaa kohti. Oheislukemistoksi hankittavien kirjojen kappalemäärä on pienempi.

Opettaja, teethän kurssikirjojen tai oheislukemiston hankintapyynnön hyvissä ajoin ennen moduulin alkua, jotta aineisto on käytettävissä, kun sitä tarvitaan. Painettujen kirjojen hankinta kestää kahdesta viikosta kahteen kuukauteen, e-kirjat saadaan käyttöön yleensä muutamassa päivässä.

Tee hankintaehdotus tai lähetä kurssikirjojen tiedot sähköpostilla kirjasto.aineistot@hamk.fi

Opettajille ja muille henkilökunnan jäsenille voidaan hankkia työssä tarvittavaa aineistoa henkilökohtaiseen käyttöön eli virkalainaksi. Virkalainat maksetaan tilaajan kohteelta, joten hankintaan tarvitaan lupa koulutuspäälliköltä tai omalta esimieheltä. Kirjasto hoitaa aineiston hankinnan.

Kun saat esimieheltäsi hankintaluvan, toimita kirjastoon kirjasto.aineistot@hamk.fi

  1. tarvitsemasi aineiston tiedot
  2. kohdenumero, jolle lasku tiliöidään
  3. laskun hyväksyjän nimi.

Saat ilmoituksen, kun virkalaina on saapunut ja noudettavissa kirjastosta.

Henkilökunnan virkalainat näkyvät omissa lainatiedoissa. Virkalainat erääntyvät kerran vuodessa toukokuussa, jolloin kirjasto ottaa yhteyttä ja tiedustelee uusintatarvetta. Edelleen tarvitsemasi lainat uusitaan vuodeksi ja muut kirjat voit palauttaa kirjastoon, jolloin ne siirretään kirjaston lainakokoelmaan. Vanhentunut aineisto poistetaan. Henkilökunta-asiakas vastaa virkalaina-aineistoista ammattikorkeakoululle samoin kuin muistakin lainoista.

Aineistoa voidaan hankkia myös käsikirjaksi ennalta sovittuun sijaintipaikkaan, esimerkiksi yhteiseen työhuoneeseen (virkasijaintikirjat). Myös tämän aineiston maksaa tilaaja.

Kirjaston lainakokoelman aineistoa ei siirretä virkalainoiksi. Poikkeuksena tähän ovat lainakokoelmaan siirretyt virkalainat, jotka voidaan siirtää takaisin opettajan henkilökohtaiseen käyttöön.

Kaukopalvelu on osa kirjaston kokoelmapalveluita.  Lisätietoja kaukopalvelun käytänteistä löytyy osiosta Lainaa, uusi, varaa.

Ota yhteyttä kaukopalveluun: kirjasto.kaukopalvelu@hamk.fi

Kirjaston kokoelmista ja niiden kehittämisestä vastaa kirjaston tietoaineistotiimi. Tiimin sisällä kokoelmavastuut on jaettu yksiköittäin:

Päivi Hollanti (HYOS, TEOS, e-aineistovalinta, kaukopalvelu)
Roope Hollmén (AOKK, e-aineistovalinta ja -hankinta)
Kaste-Helmi Oja (Painetun aineiston kuvailu)
Anne Syväpää (Painetun aineiston hankinta ja kuvailu)
Sari Säynäjoki (BITA, YRLI, HAMI, e-aineistovalinta ja -hankinta)
Irina Vikman (Painetun aineiston hankinta, painetun ja e-aineiston kuvailu)

Ota meihin yhteyttä: kirjasto.aineistot@hamk.fi 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU