Kirjaston kokoelmat - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kirjaston kokoelmat
käytä ja tuota tietoa
-

Kirjaston kokoelmat

Kirjaston kokoelmat painottuvat HAMKin koulutusaloihin

 

HAMKin kirjasto on kaikille avoin ja sen painetut kokoelmat ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä. HAMK Finna on kirjaston käyttöliittymä, jonka kautta löydät helposti ja nopeasti kaikki kirjaston tarjoamat aineistot. E-aineistojen käyttö edellyttää HAMKin käyttäjätunnusta. Muut asiakkaat voivat käyttää e-aineistoja kirjaston tiloissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kirjasto tukee HAMKissa tapahtuvaa oppimista, opetusta ja tutkimusta, joten sen kokoelmat edustavat HAMKin koulutusaloja. Kirjaston painetut kokoelmat on sijoitettu Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksen kirjastoon ja kuuteen kampuskirjastoon:

  • Hämeenlinnan korkeakoulukeskus (liiketalous, rakennustekniiika, tietojenkäsittely, muotoilu, kasvatustiede, sosiaaliala, hoitotyö)
  • Evo (metsätalous)
  • Forssa (kestävä kehitys, hoitotyö)
  • Lepaa (puutarhatalous, rakennettu ympäristö)
  • Mustiala (maatalous, hevostalous)
  • Riihimäki (kone- ja tuotantotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liikenne)
  • Valkeakoski (sähkö- ja automaatiotekniikka, liiketalous)

Painettuja kirjoja voi maksutta tilata kampukselta toiselle. Lisätietoja kirjaston lainauskäytänteistä löydät osiosta Lainaa, uusi, varaa.

Kirjat

Suurin osa painetuista kirjoista on lainakokoelmassa, jonka laina-aika on 28 vrk. Myös kurssikirjoina ja opetuksen oheismateriaalina käytettävät painetut kirjat on sijoitettu lainakokoelmaan. Lisäksi kirjasto tarjoaa käyttöön useita e-kirjakokoelmia. Kirjakokoelmien tiedot löytyvät HAMK Finnasta.

Lehdet

Lehtikokoelma koostuu painetuista ja e-lehdistä. Kampuskirjastojen lehtikokoelmat painottuvat kampuksen profiilin mukaisesti koulutusten kotimaisiin ja ulkomaisiin ammatti- ja tiedelehtiin. Painettuja lehtiä voi käyttää kirjaston tiloissa. Kirjaston hankkimat e-lehtikokoelmat ovat löydettävissä ja käytettävissä HAMK Finnan kautta.

> Painetut lehdet kampuskirjastoissa

> E-lehdet kirjastossa (voit rajata alan, aiheen ja kielen mukaan)

Opinnäytetyöt

HAMKin opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta tai HAMKin verkossa käytettävästä sähköisestä arkistosta. Kirjastossa ei ole opinnäytetöiden lainakappaleita. Sähköiseen arkistoon tallennettujen opinnäytetöiden tiedot löytyvät HAMK Finnasta. Ulkopuoliset asiakkaat voivat käyttää HAMKin sähköistä arkistoa kirjaston tiloissa.

HAMKin sähköisen opinnäytetyöarkiston käyttöohje (.pdf)

E-aineistot ja käyttöohjeet

Kirjaston tarjoamiin e-aineistoihin kirjaudutaan aina HAMK Finnan kautta. E-aineistojen käyttö edellyttää HAKA-kirjautumista HAMKin tunnuksilla. HAMK Finnasta löytyvät ilmaisaineistot ovat käytettävissä ilman kirjautumista.

Kirjaston e-aineistot, niiden käyttöehdot sekä käyttöoppaat ja -ohjeet löytyvät HAMK Finnasta.

Museokokoelmat

Evon, Lepaa ja Mustialan museokokoelmat ovat osittain luetteloituja ja niiden tiedot näkyvät HAMK Finnassa. Museokokoelmien aineistot eivät ole avoimesti käytettävissä eikä niistä lähetetä kaukolainoja. Museokokoelmien aineiston käytöstä tutkimus- tai opiskelutarkoituksiin sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti.

Kokoelmapalvelut ja kokoelman kehittäminen

Kirjaston tietoaineistopalvelutiimi ylläpitää, hoitaa ja kehittää kokoelmia kokoelmapolitiikkaan kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Tutustu kirjaston kokoelmapolitiikkaan:

Kirjaston kokoelmapolitiikka (pdf)

Ota yhteyttä: kirjasto.aineistot@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU