Hyppää sisältöön
Home Kohti kestävää maataloutta: immersiiviset teknologiat osaksi viljelyn koulutusta

Kohti kestävää maataloutta: immersiiviset teknologiat osaksi viljelyn koulutusta

Hämeen ammattikorkeakoulussa käynnistynyt UuviTila-hanke yhdistää uusimman tutkimustiedon ja XR-teknologiat (virtuaalitodellisuus, laajennettu todellisuus, sekoitettu todellisuus) uudistavan viljelyn koulutuksessa. Tavoitteena on syventää viljelijöiden ymmärrystä hiilen sidonnasta, edistää luonnon monimuotoisuutta ja vastata kasvaviin ympäristövaatimuksiin.

Ruokateollisuuden ympäristötavoitteiden myötä maatiloilla on kasvanut tarve kehittää osaamistaan uudistavan viljelyn parissa. Ruoan alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen tarvitaan tehokkaita koulutusmenetelmiä, jotka vastaavat tärkeisiin ympäristövaatimuksiin. Esimerkiksi Valio on jo ottanut vähähiilisen maidon tuotannon tavoitteekseen. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yön yli ja uusinta tietoa kestävän, vähähiilisen ja uudistavan viljelyn menetelmistä tulee tarjota ruoantuottajille yhä enemmän ja monipuolisemmissa muodoissa.

UuviTila-hankkeen innovatiiviset oppimisratkaisut perustuvat XR-teknologioihin, tarjoten viljelijöille mahdollisuuden oppia käytännössä virtuaalisissa ympäristöissä. Tällä vastataan perinteisten opetusmenetelmien haasteisiin, sillä ne eivät aina kykene välittämään käytännön toimenpiteitä tehokkaasti. Lisäksi digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen, mikä sopii viljelijöiden ajoittain hektiseen vuosirytmiin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa viljelijöiden ymmärrystä hiilen sidonnasta, tukea maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteitä ja kasvattaa valmiuksia datan hyödyntämiseen. Räätälöidyt immersiiviset oppimisratkaisut vastaavat modernin työelämän tarpeisiin, luoden uusia mahdollisuuksia virtuaalisessa oppimisympäristössä.

UuviTila-hankkeessa tehtävä tutkimus on kiehtova askel eteenpäin viljelyn oppimisympäristöjen kehittämisessä. AR/XR-teknologiat mahdollistavat uudenlaisen tavan esittää maaperässä tapahtuvia ilmiöitä. Näin saadaan levitettyä uudistavan viljelyn tutkittua tietoa ruoantuottajille. Virtuaaliympäristöt tehostavat oppimista ja ilmiöiden havainnollistamisesta tulee entistä mukaansatempaavampaa ja käytännönläheisempää.

-Timo Hynninen, projektipäällikkö

Hanketta toteuttaa HAMK, yhteistyökumppaneina Valio, Baltic Sea Action Group ja AgriHub. Rahoittajana toimii Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

UuviTila – Uudistavan viljelyn Tietämyksen laajentaminen -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Lisätietoja

Nappaa hiilestä kiinni. Maankäyttösektoriin ilmastoratkaisu. Teksti kirjoitettu sinivihreällä. Vasemmalla puolella logo.
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli