Hyppää sisältöön

UuviTila

Uudistavan viljelyn tietämyksen laajentaminen

Logo: Nappaa hiilestä kiinni
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli

Hankkeen tiedot

HankeUuviTila – Uudistavan viljelyn tietämyksen laajentaminen
Kesto1.9.2023 – 30.9.2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu Oy
RahoittajatMaa- ja metsätalousministeriö, Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma
Budjetti102 218 €, josta HAMKin osuus 30 665 €

UuviTilan tavoitteena on vastata ruokateollisuuden ympäristötavoitteisiin kehittämällä uudistavan maanviljelyn koulutusta.

Hankkeen tavoitteena on vastata ruokateollisuuden ympäristötavoitteisiin, erityisesti ruoan alkutuotannon vähähiilisyyden edistämiseen, kehittämällä uudistavan maanviljelyn koulutusta. Hankkeessa kartoitetaan koulutusmateriaalia sekä uusinta tutkittua tietoa ja jalkautetaan sitä oppimisympäristöihin. Lisäksi suunnitellaan immersiivisiin teknologioihin perustuvia oppimisratkaisuja uudistavan viljelyn koulutukseen. 

UuviTila – Uudistavan viljelyn Tietämyksen laajentaminen -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

Tavoitteet

  1. Kartoittaa viimeisin ajantasainen tutkimustieto uudistavasta viljelystä, maatilojen hiilensidonnasta ja päästöjen laskennasta. Tutkimustietoa verrataan avoimesti saatavilla oleviin alan koulutusmateriaaleihin ja määritetään kehityskohteet huomioiden eri kohderyhmät
  2. Luoda suunnitelma opetusmateriaalin päivitystarpeista huomioiden pedagogisesti soveltuvat menettelyt eri kohderyhmille
  3. Edistää yhteistyötä koulutuksesta vastaavien tahojen kuten AgriHubin ja Baltic Sea Action Groupin kanssa sekä myös alan yritysten kanssa. Toimijoiden kanssa luodaan yhteinen tiekartta opetusmateriaalien päivittämistarpeista 

Taulukko: hankkeen aikataulusuunnitelma

Ajankohtaista

UuviTilan uutiset ja julkaisut

Hämeen ammattikorkeakoulussa käynnistynyt UuviTila-hanke yhdistää uusimman tutkimustiedon ja XR-teknologiat (virtuaalitodellisuus, laajennettu todellisuus, sekoitettu todellisuus) uudistavan viljelyn koulutuksessa. Tavoitteena on syventää viljelijöiden ymmärrystä hiilen sidonnasta, edistää luonnon monimuotoisuutta ja vastata kasvaviin ympäristövaatimuksiin.

Yhteystiedot

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin: