Hyppää sisältöön
Home Korkeakouluopettajien pedagoginen osaaminen ja hyvinvointi tutkimus- ja kehittämiskohteena

Korkeakouluopettajien pedagoginen osaaminen ja hyvinvointi tutkimus- ja kehittämiskohteena

Suomen Akatemia myönsi syksyllä 2022 rahoituksen Hämeen ammattikorkeakoulun johtamalle THEwellbeing-tutkimushankkeelle, jossa tarkastellaan tiedeyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajien pedagogisen osaamisen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä.

HAMK Edu -tutkimusyksikön toteuttamaa hanketta luotsaa johtava tutkijayliopettaja Liisa Postareff ja hankekonsortiossa ovat mukana myös Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto. Hankkeessa ja yhteistyössä on päästy hyvään vauhtiin ja hanke jatkuu syksyyn 2026 asti. Syksyn 2022 aikana hankkeelle on mm. haettu eettinen ennakkoarviointi sekä suunniteltu ja valmisteltu hankkeessa toteutettavaa aineistonhankintaa ja kehittämistoimia. Myös kansainvälisinä yhteistyökumppaneina toimivat professorit ovat päässeet tutustumaan hankesuunnitelmaan sekä tukeneet omalla asiantuntemuksellaan hankkeen toteutusta.

Osaa ja voi paremmin!

Hankkeen kehittämistoimien oletuksena aiempiin tutkimustuloksiin perustuen on, että opettajien pedagogista osaamista tukemalla voidaan edistää myös opettajien hyvinvointia. Aiempaa tutkimustietoa aiheesta kuitenkin on melko vähän, minkä vuoksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa erityisesti korkeakouluopettajien osalta pedagogisen osaamisen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tiedon lisäksi konkreettisia toimintatapoja korkeakouluopettajien pedagogiikan ja hyvinvoinnin tueksi ja tutkia näiden vaikuttavuutta.  Opettajien osaamista ja hyvinvointia pyritään tukemaan hankkeen aikana suunnitellun intervention avulla. Toteutettavan intervention ytimessä on opettajan oma itsereflektio eli oman toiminnan arviointi ja tarkastelu sekä vuorovaikutteisen ja opettajan hyvinvointia tukevan opetuksen kehittäminen. Näitä tuetaan esimerkiksi oman opetuksen tarkastelun, ohjatun reflektion sekä mindfulness-harjoitusten avulla.

Mukaan osallistujaksi hankkeeseen?

HAMKin opettajat ovat tervetulleita mukaan osallistujiksi THEwellbeing-interventioon, joka starttaa syksyllä 2023. Hankkeessa toimivat Liisa Postareff ja post doc -vaiheen tutkija Heta Rintala toivovat, että korkeakouluopettajat kokevat hankkeen tärkeäksi sekä lähtevät rohkeasti mukaan kehittämään omaa opetustaan ja hyvinvointiaan. Liisa Postareff kertoo, että hanke on osin jatkoa HAMKin pedagogiselle LearnWell -kehittämisohjelmalle. “Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta LearnWell-koulutuksista ja hankkeessa toteutettava koulutus toimii hyvänä jatkokoulutuksena myös jo aiemman koulutuksen käyneille”, kuvaa Liisa Postareff.

Hankkeen tavoitteena on tarjota opettajille työkaluja oman opetuksen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. “Hankkeen aikana opettajilla on esimerkiksi mahdollisuus tarkastella omaa virittyneisyyttä opetustilanteissa Moodmetric-älysormuksen avulla”, kertoo Heta Rintala. Kokonaisuudessaan hanke tarjoaa opettajille ennen kaikkea myös mahdollisuuden saada vertaistukea korkeakouluopettajan työhön yli oppilaitosrajojen.

Jos kiinnostuit osallistumisesta, voit ottaa jo alustavasti yhteyttä hankkeen tutkijoihin (liisa.postareff@hamk.fi tai heta.rintala@hamk.fi).

Lisätietoja