Hyppää sisältöön
Home Kotihoito uudistuu digitaalisesti ja kehittyy jatkuvan oppimisen mallin myötä

Kotihoito uudistuu digitaalisesti ja kehittyy jatkuvan oppimisen mallin myötä

Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt Digiosaamista ja kestävää työtä kotihoitoon (DIGIKH) -hanke, jossa syntyy uutta teknologia- ja palveluosaamista, sekä digitaalinen analytiikkasovellus kotihoidon työhyvinvoinnin ja osaamisen arvioimiseksi koko kotihoidon toimialan käyttöön. Päämääränä on lisätä kotona asuvien asiakkaiden turvallisuutta vahvistamalla henkilöstön digitaalista ja ikäteknologiaosaamista.

Kotihoidossa on vahva tarve kehittää digitaalista osaamista ja uusia palvelumalleja. DIGIKH-hankkeessa rakennetaan jatkuvan oppimisen malli kotihoidon toimijoille. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten digiosaamista, parantaa palvelun laatua ja tehdä kotihoidosta houkuttelevampi työympäristö. Mallin avulla pyritään uudistamaan kotihoidon toimintakäytänteitä niin, että henkilöstön osaamista lisätään jatkuvasti, palvelun laatua parannetaan ja kotihoito kehitetään hyvinvoivaksi ja houkuttelevaksi työksi.

Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntävä kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä kotihoidon toimijoiden kanssa erilaisissa kotihoidon työympäristöissä. Tämän avulla pyritään kehittämään yhtenäisiä ja hyviä toimintamalleja, jotka voidaan jakaa ja ottaa käyttöön laajasti hyvinvointialueilla. Hankkeen toteuttavat Hämeen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

DigiKH-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+).

Yhteystiedot

Euroopan unionin osarahoittama
HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli