Hyppää sisältöön
Seniori ja hoitaja-asuinen henkilö istuvat sohvalla ja katsovat padia

DigiKH

Digiosaamista ja kestävää työtä kotihoitoon

Hankkeen tiedot

HankeDigiosaamista ja kestävää työtä kotihoitoon – DIGIKH
Kesto1.11.2023 – 30.04.2026
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu
RahoittajatEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Toimintalinja4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Erityistavoite4.2. Uutta osaamista työelämään
Budjetti319 916 €

Tavoitteenamme on rakentaa kotihoidon digiosaamisen joustava jatkuvan oppimisen malli kotihoidon toimijoiden ja hyvinvointialueen käyttöön.

Kotihoidossa on voimakas tarve kehittää uutta osaamista, kotihoidon asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja sekä uusia toiminta- ja palvelumalleja varten asiakkaiden laadukkaan ja turvallisen hoidon ja palvelun toteuttamiseksi. Uudistunut digitaalinen kotihoidon toimintaympäristö, uudet palvelumallit ja niiden edelleen kehittäminen tarvitsevat henkilöstöltä ja sidosryhmiltä uudenlaista digitaalista ja teknologista osaamista.

Digiosaamista ja kestävää työtä kotihoitoon (DIGIKH) on HAMKin ja Laurean ryhmähanke, jonka päätavoitteena on rakentaa Kotihoidon digiosaamisen joustava jatkuvan oppimisen malli kotihoidon toimijoiden ja hyvinvointialueiden käyttöön. Mallin kokonaisuus rakentuu koulutustoimijoiden muodostamassa erillisten hankkeiden kokonaisuudessa yhteistyössä työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa. 

Hankekokonaisuuden tuottama malli edistää kotihoidossa toimivien ammattilaisten digiosaamista siten, että kotihoidon toimintakäytänteet uudistuvat henkilöstön osaamista jatkuvasti lisääväksi, palvelun laatua parantavaksi sekä kotihoidon kehittämiseksi hyvinvoivaksi ja vetovoimaiseksi työksi. Hankkeessa kehittämistyötä tehdään erityisesti palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmillä. Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kotihoidon toimijoiden kanssa, jotta yhtenäisiä hyviä toimintamalleja voidaan kehittää, jakaa ja jalkauttaa hyvinvointialueiden käyttöön laajasti.

Erillishankkeiden kokonaisuuden tuloksena syntyy uutta teknologia- ja palveluosaamista, ennakointi- ja verkosto-osaamista, uusia polkuja kotihoitoon, työhyvinvointiosaamista ja digitaalinen analytiikkasovellus kotihoidon työhyvinvoinnin ja digitaalisen osaamisen arvioimiseksi sekä Kotihoidon digiosaamisen joustava jatkuvan oppimisen malli.

Kohderyhmä

  • Muutostilanteessa olevat kotihoidon johtajat ja henkilöstö, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit ja muut kotihoidossa asiakkaiden palvelua toteuttava henkilöstö.
  • Kasvatus- ja koulutusorganisaatiot ja niiden opiskelijat.
  • Kotihoitoyritykset.
  • Muut kotihoidon alueella toimivat, joiden osaaminen tai työssä selviytyminen tarvitsee erityistä tukea. Kotihoidon palvelujen kanssa toimivat yhdistykset, järjestöt, säätiöt

Toiminta-alue

DigiKH-hankkeen toiminta-alue on Etelä-Suomi.

Toteutus

Hanke toteutetaan neljässä työpaketissa (TP)

TP 1. Digitaalisuuden osaamistarpeet ja tulevaisuuden osaaminen kotihoidossa

TP 2. Ikäteknologiaosaaminen kotihoidossa

TP 3. Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin ja työhyvinvointiosaamisen kehittäminen sekä kotihoidon kehittäminen hyvinvointia tukevana työympäristönä

TP 4. Ryhmähankkeen ja erillishankekokonaisuuden koordinointi.

Hamkin ja Laurean muodostaman DIGIKH (Etelä-Suomi) ryhmähankkeen tavoitteena hankekokonaisuudessa on lisätä kotona asuvien asiakkaiden turvallisuutta vahvistamalla henkilöstön digitaalista ja ikäteknologiaosaamista kotihoidossa. Tämä perustuu tunnistettuihin kotihoidon henkilöstön osaamistarpeisiin ja kotihoidon työhyvinvointia tukevaan johtamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on tuottaa digitaalinen kotihoidon työhyvinvoinnin ja osaamisen analytiikkasovellus kaikkien kotihoidon toimijoiden käyttöön. DIGIKH (Etelä-Suomi) ryhmähankkeessa koordinoidaan DIGIKH erillishankkeiden kokonaisuus.

Ajankohtaista

Tähän osioon julkaistaan hankkeen uutisia ja artikkeleita

Hämeen ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt Digiosaamista ja kestävää työtä kotihoitoon (DIGIKH) -hanke, jossa syntyy uutta teknologia- ja palveluosaamista, sekä digitaalinen analytiikkasovellus kotihoidon työhyvinvoinnin ja osaamisen arvioimiseksi koko kotihoidon toimialan käyttöön. Päämääränä on lisätä kotona asuvien asiakkaiden turvallisuutta vahvistamalla henkilöstön digitaalista ja ikäteknologiaosaamista.

Yhteystiedot

HAMKin osuuden projektipäällikkö: Päivi Sanerma

Laurean osuuden projektipäällikkö: Anne Makkonen

Anne Makkonen

Anne makkonen

Laurea-ammattikorkeakoulu

[email protected]

+3589 8868 7834

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin:

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli