Hyppää sisältöön
Home Education pages Rautatiealan perusteet, järjestelmät ja turvallisuus

Rautatiealan perusteet, järjestelmät ja turvallisuus 15 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittautuminen päättyy 29.2.2024

Koulutusalat

  • Liikenne
  • Tekniikka ja liikenne

Opetuskieli

  • Suomi

Koulutustyyppi

  • Jatkuva oppiminen & muu koulutus

Kesto
2 kuukautta

Laajuus
5+5+5 opintopistettä

AJANKOHTA
11.3.-3.5.2024

HINTA
1500 € + alv 24 % /osio (5 op)

4000 € + alv 24 % /opintokokonaisuus (15 op)

Opintotapa

  • Monimuoto-opetus

Fintraffic

Rautatiealan perusteet, järjestelmät ja turvallisuus 15 op

Rautatiealan työtehtävissä toimiminen edellyttää työtehtävästä riippuen alan perusosaamista tai vaativaa teknistä erityisosaamista. Osallistumalla HAMKin ja Fintraffic Raide Oy:n keväällä 2024 yhteistyössä toteuttamaan Rautatiealan perusteet, järjestelmät ja turvallisuus 15 op -opintokokonaisuuteen tai sen osiin, voit kehittää ja syventää rautatiealaan liittyvää ammatillista osaamistasi.

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä osiosta ja se toteutetaan ajalla 11.3.-3.5.2024. Opintokokonaisuus on osa HAMKin Liikennealan insinööritutkinnon opetusta ja opintoja tarjotaan myös täydennyskoulutuksen opiskelijoille. Voit ilmoittautua opiskelijaksi 15 opintopisteen kokonaisuuteen tai valita kokonaisuudesta parhaiten osaamistasi täydentävät 5 opintopisteen osiot. Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu mukaan 29.2.2024 mennessä.

Rautatiealan perusteet -osiossa tutustut rautatiejärjestelmän infrastruktuuriin ja peruskäsitteisiin. Osio sisältää perusteet kapasiteetin hallinnasta, rautatieyritysten sekä radanrakentamisen ja kunnossapidon tuotannon suunnittelusta. Lisäksi katsotaan alan tulevaisuuteen Digirata-hankkeen näkökulmasta. Osallistujilta ei edellytä aiempaa osaamista rautatiealalta.

Toteutusaika ja -tapa: Osio toteutetaan ajalla 11.3.-27.3.2024 ja opetuspäivät ovat 12.3.-14.3., 19.3.-21.3. ja 26.3.-27.3.2024 (pidätämme oikeuden muutoksiin). Opetukseen voit osallistua lähiopetuspäivinä HAMKin Riihimäen kampuksella (os. Kaartokatu 2) tai vaihtoehtoisesti etäyhteyden avulla. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti klo 8.30-15.30. Myös omatoiminen opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa on mahdollista opetusmateriaaleja ja luentotallenteita hyödyntämällä. Tarkempi aikataulu ja ohjelma lähetetään ilmoittautuneille ennen osion alkua.

Osion keskeinen sisältö:
Rautatieinfrastruktuurin elementit
Rautatiealan keskeiset termit ja toimijat
Ratasuunnittelun perusteita
Kapasiteetinhallinta ja rautatiejärjestelmän kehitys
Turvallisuuskriittinen toiminta (sääntely)

Suoritustapa: Osio sisältää asiantuntijaluentoja ja mahdollisesti vapaaehtoisen excursion. Osioon liittyy ryhmätyönä toteutettava oppimistehtävä, työn esittely sekä mahdollisesti tentti. Suoritustapa tarkentuu ennen osion alkua. Kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Osion suorittaminen hyväksytysti oikeuttaa 5 opintopisteen laajuiseen todistukseen. Opintopisteet rekisteröidään HAMKin järjestelmään.

Osallistumismaksu: 1500 € + alv 24 % /osio (5 op) tai 4000 € + alv 24 %/koko opintokokonaisuus (15 op)

Järjestelmät-osiossa syvennytään rautatiealalla käytössäoleviin järjestelmiin ja tekniikkaan sekä niiden suunnitteluun. Keskiössä ovat turvalaitetekniikka, liikenteenhallinnanjärjestelmät, rautatiekalusto, sähkörata sekä Digiradan tulevaisuuden ratkaisut. Osio soveltuu hyvin täydennyskoulutukseksi myös sähköalan toimijoille, jotka haluavat lisätä osaamistaan rautatiealaan liittyen.

Toteutusaika ja -tapa: Osio toteutetaan ajalla 28.3.-12.4.2024 ja opetuspäivät ovat 28.3., 2.4.-4.4. ja 9.4.-11.4.52024 (pidätämme oikeuden muutoksiin). Opetukseen voi osallistua lähiopetuspäivinä HAMKin Riihimäen kampuksella (os. Kaartokatu 2) tai vaihtoehtoisesti etäyhteyden avulla. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti klo 8.30-15.30. Myös omatoiminen opiskeluverkko-oppimisympäristö Moodlessa on mahdollista opetusmateriaaleja ja luentotallenteita hyödyntämällä. Tarkempi aikataulu ja ohjelma lähetetään ilmoittautuneille ennen osion alkua.

Osion keskeinen sisältö on:
Rautatieturvalaitteet osana järjestelmää
Rautatiekalusto (liikennöinti ja radanpito, kulunvalvonta,jarrutuskyky, kokoonpanot)
Sähköradan fyysiset rakenteet ja sähkön merkitysrautateiden näkökulmasta
Liikenteenhallinnan järjestelmät
Digiradan ratkaisut

Suoritustapa: Osio sisältää asiantuntijaluentoja ja mahdollisesti vapaaehtoisen excursion. Osioon liittyy ryhmätyönä toteutettava oppimistehtävä, työn esittely sekä mahdollisesti tentti. Suoritustapa tarkentuu ennen osion alkua. Kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Osion suorittaminen hyväksytysti oikeuttaa 5 opintopisteen laajuiseen todistukseen. Opintopisteet rekisteröidään HAMKin järjestelmään.

Osallistumismaksu: 1500 € + alv 24 % /osio (5 op) tai 4000 € + alv 24 %/koko opintokokonaisuus (15 op)

Turvallisuus-osiossa keskitytään pääasiassa rautatieturvallisuuteen liittyviin aiheisiin sisältäen inhimilliset tekijät (HF), nykyinen turvallisuustaso, riskien ja poikkeamien hallinta sekä varautuminen ja jatkuvuussuunnittelu. Lisäksi käsitellään kyberturvallisuutta rautatiejärjestelmän näkökulmasta.

Toteutusaika- ja tapa: Osio toteutetaan ajalla 16.4.-3.5.2024 ja opetuspäivät ovat 16.4.-18.4., 23.4.-25.4., 29.4., 30.4. ja 2.5.2024 (pidätämme oikeuden muutoksiin). Opetukseen voi osallistua lähiopetuspäivinä HAMKin Riihimäen kampuksella (os.Kaartokatu 2) tai vaihtoehtoisesti etäyhteyden avulla. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti klo 8.30-15.30. Myös omatoiminen opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa on mahdollista opetusmateriaaleja ja luentotallenteita hyödyntämällä. Tarkempi aikataulu ja ohjelma lähetetään ilmoittautuneille ennen osion alkua.

Osion keskeinen sisältö on:

Inhimilliset tekijät (HF) ja turvallisuuden peruskäsitteet rautatieympäristössä
Mitä on rautatieturvallisuus (teknisesti ja toiminnallisesti)
Merkittävimmät rautatieturvallisuuteen vaikuttavat tekijät
Riskien ja poikkeamien hallinta
Varautumisen ja jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja -tavoitteet
Huoltovarmuus liikennealalla, yritysturvallisuus ja kyberturvallisuus rautatiejärjestelmässä

Suoritustapa: Osio sisältää asiantuntijaluentoja ja mahdollisesti vapaaehtoisen excursion. Osioon liittyy ryhmätyönä toteutettava oppimistehtävä, työn esittely sekä mahdollisesti tentti. Suoritustapa tarkentuu ennen osion alkua. Kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Osion suorittaminen hyväksytysti oikeuttaa 5 opintopisteen laajuiseen todistukseen. Opintopisteet rekisteröidään HAMKin järjestelmään.

Osallistumismaksu: 1500 € + alv 24 % /osio (5 op) tai 4000 € + alv 24 %/koko opintokokonaisuus (15 op)

Rautatiealan perusteet, järjestelmät ja turvallisuus -opintokokonaisuuden pääasiallisina kouluttajina toimivat Fintraffic Raide Oy:n kouluttajat. Mukana toteutuksessa on myös vierailevia asiantuntijoita rautatiealan keskeisistä organisaatioista sekä HAMKin Liikennealan edustajia.

Kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen. Lisäksi hyväksytysti suoritetuista opinnoista saat todistuksen, johon suorittamasi opintopisteet on kirjattu. Opintopisteet rekisteröidään myös HAMKin järjestelmään, josta ne siirtyvät valtakunnalliseen Opintopolku-palveluun.

Osallistumismaksu on 1500 € + alv 24 % / osio (5 op) tai 4000 € + alv 24 % koko opintokokonaisuus (15 op).

Ilmoittaudu koulutuksen 29.2.2024 täyttämällä ilmoittautumislomake.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta.

Lisätiedot ja tiedustelut: koulutussuunnittelija Heini Liminka, p. 050 346 2497, [email protected]