Hyppää sisältöön
Home Kuinka yritykset voivat hyödyntää laajennetun todellisuuden teknologiaa?

Kuinka yritykset voivat hyödyntää laajennetun todellisuuden teknologiaa?

XR-teknologiaa kaivataan enemmän niin liiketoimintaan kuin koulutukseen. Kuinka tämä kuitenkin käytännössä onnistuu? Selvitimme Laajennetun todellisuuden Häme -hankkeessa, kuinka yritykset voivat hyödyntää laajennetun todellisuuden (XR) teknologiaa erityisesti suunnittelutoiminnassaan.

Kutsuimme hankkeeseen mukaan eri kokoisia ja eri alojen yrityksiä, koska halusimme saada kokonaiskuvan siitä, millaiset yritykset tai toimialat hyötyisivät selkeimmin XR-teknologiasta. Tampereen yliopiston Extended Virtual Architecture (EVA)-laboratoriossa ja HAMK Smart-tutkimusyksikössä Hämeenlinnassa vieraili raskaan teollisuuden yrityksiä, arkkitehtejä, eri alojen insinöörejä, kaupunkisuunnittelijoita ja markkinointialan yrityksiä.  

Hankkeen aikana XR-teknologiaan tutustui yhteensä 16 yritystä ja 29 henkilöä. Ohjausryhmään kuului 10 henkilöä. Jokaisen yritysvierailun aikana keräsimme laadullista palautetta: yksikään ei jäänyt kylmäksi teknologian suhteen.  

Teknologia sen kuin kehittyy  

Loppuseminaarissamme oli esillä Varjon uusimmat XR-4 -lasit. Varjo on ensimmäinen yritys, joka toi katseeseen suunnatut, korkearesoluutioiset automaattitarkennuskamerat MR:ään (Mixed Reality, yhdistetty todellisuus). Käyttöä on helpotettu myös mm. integroimalla lasien käyttö NVIDIA Omniverseen. Samalla uudet XR-4 -lasit ovat puolet XR-3:sten hinnasta, eli 3990 dollaria. Resoluutiota löytyy XR4:sta enemmän, samoin tehokkaampaa Lidar-linssiä ja ääntä. Tai ulkopuoliset äänet voi XR4:ssa vaimentaa kokonaan pois, niin halutessaan. 

Tätä teknologiaa olisi hyvä käyttää isojen päätösten tukena vaikka kuntataloudessa. Että miltä se suunniteltu katu näyttää saneerauksen jälkeen, kun virtuaalimaailmassa näkee myös mittasuhteet ja toteutuneen suunnitelman.

Laajennetun todellisuuden Häme -hankkeen tapahtuman osallistuja

Esillä oli myös Meta Quest 3 –laseja, jossa lasten pelin avulla pääsi näkemään edullisemman vaihtoehdon XR:lle ja kokeilemaan, miltä MR ja AR (Augmented Reality, lisätty todellisuus) näyttävät käytännössä. Lisäksi esillä oli Reality Capture –teknologiaa, eli vieraat pääsivät tutustumaan mm. laserkeilaukseen tai droneihin. 

Viimeiset haastattelut pidimme loppuseminaarissa. Osallistujat sanoivat mm. näin:

“Tätä teknologiaa olisi hyvä käyttää isojen päätösten tukena vaikka kuntataloudessa. Että miltä se suunniteltu katu näyttää saneerauksen jälkeen, kun virtuaalimaailmassa näkee myös mittasuhteet ja toteutuneen suunnitelman.”

“100 kuutiota hiekkakasaa on aika vaikea kuvitella, että miten paljon se on, ja kuinka paljon se vie tilaa. Tässä sen näkisi heti. Että on se aika paljon!”

Millaista teknologiaa ja osaamista yritykset kaipaavat? 

XR-teknologialle koettiin tarvetta. XR-osaamista kaivataan lisää yrityksiin, mutta myös opetukseen. Keskustelua käytiin laajasti ja monia kysymyksiä heräsi. Mistä löytää työvoimaa, jolla on riittävästi XR-teknologiaosaamista työvoimaa? Millaista teknologiaa pienemmät yritykset voivat hankkia ja opetella? Mikä näistä olisi työturvallisin myös työmaakatsausten aikana? Riittääkö puhelimen Reality Scan-applikaatio tai esimerkiksi Pix4Dcloud tai vastaava? 

Tällaisten hankkeiden kautta pääsee nopeasti kärryille siitä, mitä teknologian kentässä tapahtuu

Laajennetun todellisuuden Häme -hankkeen tapahtumaan osallistunut yritys

Tarkoituksenmukainen teknologia eri kokoisiin yrityksiin lienee tässä se asia, jota tavoitellaan. Yhden isomman yrityksen kommentti hankkeesta olikin, että tällaisten hankkeiden kautta pääsee nopeasti kärryille siitä, mitä teknologian kentässä tapahtuu. Yrityksillä ei välttämättä ole aikaa eikä resursseja lähteä näitä asioita tutkimaan ja siksi korkeakouluyhteistyö koetaan merkitykselliseksi. Kun mukana on erilaisia teknologioita, kaikille varmasti löytyy omansa.

Hurraa-huuto myös HAMKin rakennetun ympäristön koulutusohjelmalle, sillä he olivat liikkeellä katsastamassa, mitkä olivatkaan yritysten ajatukset teknologiasta ja kuinka XR-teknologiaa voitaisiin hyödyntää alan tulevien osaajien kouluttamisessa.

Henkilö pitää kädessään mikkiä ja seisoo lavalla

Mitä jatkossa? 

Olemme tehneet Laajennetun todellisuuden Häme -hankkeelle jatkohankehakemuksen, jossa yhdistämme XR-teknologian tekoälyyn ja pelimoottoreihin. Pyrimme myös etsimään työpajoissa yrityspareja, jotka voisivat toimia yhteistyössä XR-teknologian alla.  

Laajennetun todellisuuden Häme -hankkeen loppuraportti tulee löytymään sekä hankkeen että Hämeen liiton sivuilta.

Tässä vaiheessa haluamme lämpimästi kiittää kaikkia, jotka tulivat hankkeeseemme mukaan. Erityiskiitos Hämeen liitolle, sillä ilman teidän tukeanne tämä ei olisi edes toteutunut. Yhteistyö paikallisten liittojen kanssa on korkeakouluille ensiarvoisen tärkeää tutkimuksellisista syistä, mutta myös erityisesti siksi, että paikallista liiketoimintaa ja alueen digitalisaatiota halutaan tukea. Uskomme, että tällaisten hankkeiden kautta löytyy myös kilpailuetuja. Tämä hanke poiki suoraan yhden isomman kehittämisprojektin alueelle, mitä odotamme innolla.

Kirjoittajat: Sanna-Maaria Siintoharju, projektipäällikkö ja lehtori, HAMK ja Jaakko Kinnunen, CoreLabin viestintävastaava

Ota yhteyttä