Hyppää sisältöön
Home Lepaalle kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä

Lepaalle kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä

HAMKin Lepaan kampukselle kootaan kansainvälistä tunnettuutta tavoittelevaa osaamiskeskittymää, joka mahdollistaa matalan kynnyksen pienimuotoiset puutarha-alan kiertotalousinnovaatioihin tähtäävät kokeilut ja pilotoinnit yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hanketta esitellään webinaarissa 14.5. 

Ravitsemukselliselta arvoltaan merkittävä osuus suomalaisten ruoasta on puutarhatalouden tuottamaa. Ruoan tuotantoon liittyy kuitenkin kestävyyteen ja kannattavuuteen liittyviä haasteita, joihin pyrimme osaamiskeskittymällä vastaamaan.  

Nykyistä enemmän tarvitaan esimerkiksi uusia, vastuullisia kierto- ja puutarhatalouden ratkaisuja. Käytännössä tutkimme esimerkiksi turpeen korvaamista kasvualustoissa sekä omavaraisuuden lisäämistä lannoitteissa ja erityisesti teollisuuden sivuvirtojen käyttökelpoisuutta niissä.   

Tämänkaltaiselle verkostotoiminnalle on selvä tilaus. Useat yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tulla toimintaan mukaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.

Marika Tossavainen, Hortianna-hankkeen projektipäällikkö

Mukaan toivotaan lisää puutarha-alaan linkittyviä yrityksiä, jotka ovat keskittyneet alku-, kasvualusta- tai lannoitetuotantoon sekä yrityksiä, jotka tuottavat, hyödyntävät ja jalostavat erilaisia teollisuuden sivuvirtoja. Myös koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä kunnat, yhdistykset ja järjestöt ovat tervetulleita.  

Toiminta liittyy parhaillaan käynnistyvään HORTIANNA – kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä -hankkeeseen, joka on Euroopan unionin osarahoittama. Hanketta esitellään webinaarissa 14.5.

Ideahautomo mahdollistaa innovaatioiden syntymisen 

Hankkeessa pilotoidaan myös ideahautomoa, joka vahvistaa verkoston osaamista tutkittuun tietoon perustuvasti. Tarkoituksena on ideoiden törmäyttäminen, testaaminen ja jatkokehittäminen.  

Hankkeen aikana järjestetään myös yhteiskehittämiseen perustuvia hackathon-tapahtumia, joissa ideoidaan ratkaisuja ennalta määriteltyjen haasteiden ratkaisemiseksi. Ideoita testataan käytännössä kasvihuoneissa, kerrosviljelykontissa tai avomaalla. Tarkempaa analytiikkaa saadaan hyödyntämällä HAMKin korkeakoulukeskuksen laboratorioita ja biotalouden osaamista. Ideahautomossa toteutettuja kokeiluja voidaan jatkaa ja kehittää eteenpäin osana yritysten omaa liike- ja tutkimustoimintaa, HAMKin maksullisena tutkimuspalveluna tai muissa hankkeissa. 

Lisätietoja:

HORTIANNA – kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä

Hankkeen toteuttaja on HAMK. Toiminta keskittyy HAMKin Lepaalla sijaitsevalle puutarhatalouden kampukselle. Kolmevuotisen (1.3.2024-28.2.2027) hankkeen tavoitteena on vahvistaa kiertotalouteen perustuvien uusien innovaatioiden syntymistä puutarha-alalla. Tavoitetta tukee Lepaan monipuolinen tutkimusympäristö ja laaja puutarhatalouden tutkimusosaaminen.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama, EAKR. Kokonaisbudjetti 300 826 €.