Hyppää sisältöön

Hortianna

Kierto- ja
puutarhatalouden
osaamiskeskittymä

Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen tiedot

HankeHortianna, Kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä
Kesto1.3.2024-28.2.2027
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto, EAKR
Budjetti300 826 €

Hankkeen tavoitteena on perustaa HAMKin puutarhatalouden kampuksen infrastruktuuria hyödyntävä demonstraatioympäristö ja osaamiskeskittymä.

Toiminnan tueksi pilotoidaan ideahautomokonsepti mahdollistamaan ideoiden törmäyttäminen, testaaminen ja jatkokehittäminen. Hanke edistää kiertotalouden kehitystä sekä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimialan sidosryhmien verkostoitumista.

Kohderyhmä

Puutarha-ala ja alkutuotanto, kasvualusta- ja lannoitetuottajat, sivuvirtoja tuottavat, hyödyntävät ja jalostavat yritykset

Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot

Kunnat, yhdistykset ja järjestöt

Toiminta-alue

Kanta-Häme ja koko Suomi

Työpaketit

Työpaketissa koordinoimme ideahautomon toimintaa, innovaatioekosysteemin ja osaamiskeskittymän rakentumista ja projektin sujuvaa etenemistä sekä projektin hallintoa, seurantaa, ohjausryhmätoimintaa, raportointia ja viestintää.

Työpaketti tukee yritysten uusien kierto- ja puutarha- talouden sekä cleantech-innovaatioiden syntymistä pilotoimalla ideahautomotoimintaa. Toiminnan tavoitteena on yhdistää eri alojen yrityksiä ja tuotekehitystä sekä asiantuntijoita ja tutkimusta siten, että syntyy monialainen kiertotalouteen ja kestävän kehitykseen sitoutunut, tulevaisuusorientoitunut osaamiskeskittymä ja innovaatioekosysteemi.

HAMKin Lepaan kampukselle rakentuu kansainvälisestikin tunnettu osaamiskeskittymä, jonka demonstraatioympäristö mahdollistaa matalan kynnyksen pienimuotoiset kokeilut ja pilotoinnit.

Hankkeessa toteutettuja kokeiluja voidaan jatkaa ja kehittää eteenpäin osana yritysten omaa liike- ja tutkimustoimintaa, HAMKin maksullisena tutkimuspalveluna tai muissa hankkeissa.

Kohderyhmät osallistetaan hankkeen toimintaan järjestämällä työ- ja innovaatiopajoja sekä seminaareja ja webinaareja, joissa jaetaan osaamista ja ideoita sekä luodaan kontakteja.

Työ- ja innovaatiopajat tukevat innovaatioekosysteemin syntymistä ja parantavat mahdollisuuksia eri toimialojen risteäville tutkimus- ja kehittämistarpeille sekä antavat syötettä ideahautomotoiminnalle.

Työpajatyöskentelyllä pyritään tunnistamaan yritysten ja muiden toimijoiden välistä synergiaa ja edistämään kiertotalousratkaisujen syntymistä.

Yhteystiedot