Hyppää sisältöön
Home Luontopohjaisista ratkaisuista apua Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien ympäristöhaasteiden hallintaan

Luontopohjaisista ratkaisuista apua Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien ympäristöhaasteiden hallintaan

Toisiinsa kietoutuneet globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen näkyvät yhä selvemmin paikallisina vaikutuksina myös suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa. Ilmasto-olosuhteiden muutokset ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen mm. kuormittavat kaupunkien hulevesijärjestelmiä ja kohottavat kaupunkien lämpötiloja. Luonnon olosuhteiden muutokset ja eliöiden elinympäristöjen kaventuminen aiheuttavat luontokatoa. Kunnat ja kaupungit tarvitsevat työkaluja ja ohjausta ympäristöhaasteiden paikalliseen hallintaan.

Viheralan luontopohjaiset ratkaisut (VIRKEÄ)-hankkeen tavoitteena on edistää luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä ilmastonmuutokseen varautumisen työkaluna ja kaupunkiympäristön luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Kahdeksalle hankkeeseen osallistuvalle Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnalle tarjoutuu tilaisuus vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin perinteisiä teknisiä ratkaisuja täydentävien ja korvaavien monihyötyisten luontopohjaisten ratkaisujen (NBS, nature-based solutions) avulla.

”Luontopohjaisten ratkaisujen onnistuminen vaatii kunta-alan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeessamme pyritään tukemaan myös kuntien päätöksentekoa, jotta ratkaisut vastaavat kohdistetusti kuntien tarpeisiin, soveltuvat paikallisiin oloihin ja ovat monihyötyisiä.”

Mervi Kokkila, HAMKin TKI-erityisasiantuntija

Hankkeen pilottikuntina toimivat Riihimäki, Hämeenlinna (sis. Hattula), Hollola ja Orimattila. Pilottikunnille toteutetaan hankkeessa kuntakohtaisesti räätälöity kartoitusten ja luontopohjaisten NBS-suunnitelmien kokonaisuus, jota kunnat voivat hyödyntää oman ympäristönsä kehittämisessä. Työpajakuntina toimivat Heinola (sis. Sysmä, Hartola ja Iitti), Hausjärvi, Asikkala ja Kärkölä.

Ilmastonmuutokseen ja luontokatoon liittyvät haasteet ovat Suomen kunnissa samankaltaisia, ja hankkeessa koottavan tiedon ja kokemusten sekä hyvien käytäntojen halutaan palvelevan kuntakenttää laajasti myös varsinaisten hankekuntien ulkopuolella. Hankkeessa järjestetään myös kaikille avoimia koulutuksia, joihin voivat osallistua kuntien lisäksi kuntalaiset sekä alan eri toimijat ja yritykset. Koulutusmateriaalit sekä hankkeessa tuotettava NBS-kortisto julkaistaan avoimena oppimateriaalina hankkeen päätyttyä. Ulottamalla tiedon ja hyvien käytänteiden jakoa kansalliselle tasolle edistetään myös kaikille yhteistä ilmasto- ja biodiversiteettityötä.

Lisätietoja

Lisätietoa VIRKEÄ-hankkeesta

Viheralan luontopohjaiset ratkaisut -hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen ympäristöopisto SYKLI ja hankkeen osatoteuttajana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen ammattikorkeakoulu on päävastuullisena kuntaorganisaatioiden päätöksentekoketjujen kartoittamisessa sekä viheralan nykykäytäntöjen tarkastelusta NBS-perustaisten ratkaisujen kautta. Työpajat, koulutusmateriaalit sekä pilottikuntien ratkaisupaketit tuotetaan yhteistyössä SYKLI:n kanssa.

Hankkeen kesto on 1.1.2024–31.12.2025.
Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

Luontopohjaiset ratkaisut

Luontopohjaiset ratkaisut tukeutuvat luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin vastata ympäristöhaasteisiin. Viheralalla luontopohjaiset ratkaisut esimerkiksi säilyttävät, vahvistavat tai jäljittelevät luonnon prosesseja ja rakenteita ihmisen muokkaamassa ympäristössä. Tavoitteena on, että yhdellä ratkaisulla voidaan samaan aikaan vaikuttaa moneen ongelmaan. Käytännössä luontopohjaiset ratkaisut voivat tarkoittaa esimerkiksi viherkattojen rakentamista, mikrometsien perustamista tai hulevesiä viivyttävien luonnollisten rakenteiden lisäystä tai ennallistamista.