Hyppää sisältöön

VIRKEÄ

Viheralan luontopohjaiset ratkaisut

Hankkeen tiedot

HankeViheralan käytännöt luontopohjaisten ratkaisujen kehittämisessä (VIRKEÄ)
Kesto1.1.2024–31.12.2025
ToteuttajatSuomen ympäristöopisto (SYKLI) Oy (koordinaattori)
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK)
RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Rahoittava viranomainen: Hämeen ELY-keskus
Budjetti199 118 € (HAMK:n osuus 82 032 €)

Hulevesien hallinta, lämpösaarekeilmiö ja luonnon köyhtyminen ovat ilmiöitä, joiden kanssa monet kunnat painivat. Näihin ilmiöihin tarvitaan toimivia, monihyötyisiä ratkaisuja, sillä ilmastonmuutos ja luontokato etenevät junan lailla. 

Viheralan käytännöt luontopohjaisten ratkaisujen kehittämisessä -hankkeessa pureudutaan muun muassa edellä mainittuihin ongelmiin helpotusta tuovien luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseen. 

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiseen vaikuttavia päätöksentekoketjuja ja henkilöitä kunnallisessa päätöksenteossa. Lisäksi hankkeessa tarjotaan tunnistettuihin haasteisiin suunnattua koulutusta ja luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä tukevaa materiaalia.

Pelkän tiedonjaon sijaan hankkeessa pyritään tuottamaan selkeitä ja konkreettisia ohjeita / koulutuksia, jotka vastaavat kunnissa tunnistettuihin haasteisiin. Koulutusmateriaalien ja raporttien avulla myös hankkeen ulkopuoliset kunnat voivat paneutua selvityksiin ja tuloksiin hankkeen päätyttyä. Näiden toimien kautta hanke pyrkii edistämään ilmasto- ja biodiversiteettityötä sekä Hämeessä että laajemmin kansallisella tasolla.

Kohderyhmä

Kunnalliset päätöksentekijät sekä kaupunkiympäristön suunnittelijat, kaavoittajat, eri hallintokuntien asiantuntijat, rakentamisen ja kunnossapidon projektipäälliköt, työmaavastaavat ja työntekijät sekä mahdolliset aliurakoitsijat. Välillisesti myös kuntien ulkoiset yhteistyökumppanit, asukkaat sekä kunnassa toimivat viher- ja rakennusalan yritykset.

Toiminta-alue

Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Toteutus

Päätöksentekoketjut ja kuntakohtaiset NBS-perusteet

 • Tunnistetaan luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiseen vaikuttavat kuntaorganisaation päätöksentekoketjut sekä toimijat (tuloksena koosteraportti) (HAMK)
 • Selvitetään haastattelujen ja aiempien selvitysten avulla, millaiset tekijät hankaloittavat luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä kunnissa (SYKLI)
 • Laaditaan tunnistetuista päätöksentekoon vaikuttavista haasteista, mahdollisuuksista sekä keskeisistä henkilöistä kooste, jonka pohjalta suunnitellaan sopivia koulutuskokonaisuuksia ja ratkaisuehdotuksia. (HAMK)
 • Laaditaan NBS-suunnitelmat (4 kuntaa, joissa kussakin 5 esimerkkikohdetta, HAMK & SYKLI)
 • Valtakunnallisten viheralueiden ylläpito- ja hoito-ohjeiden tarkistus + kehittämisehdotukset (ja peilaus työpajoissa) (HAMK)

Koulutussarjan tuottaminen

 • Koulutuksen suunnittelu ja toteutus (SYKLI)
 • Osallisten kokoaminen ja pienryhmätyöskentely (collaborative learning, HAMK).
 • Suunnitellaan selvityksessä saatujen tietojen pohjalta sopiva koulutuskokonaisuus (SYKLI ja HAMK)
 • Tuotetaan muuta aiheeseen liittyvää koulutusmateriaalia (ilmastonmuutokseen varautuminen, hiilensidonta, biodiversiteetin turvaaminen ym., SYKLI)
 • Etsitään koulutusta tukevia esimerkkikohteita, joita voidaan esitellä osallistujille (HAMK)
 • Koulutuspäivät, kuntien kehittämistehtävät ja esimerkkikohteilla vierailu(HAMK ja SYKLI)
 • Tuotetaan selvityksen tuloksiin pohjautuvaa koulutusmateriaali (videot, podcast, pdf, SYKLI)

Yhteystiedot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.

Jukka-Pekka Hares

Projektipäällikkö

jukka-pekka.hares@sykli.fi

+358 44 901 8677

Yhteistyössä