Hyppää sisältöön
Home Marketing Through Europe (MaTE) -projektissa kehitettiin markkinointioppimista kansainvälisessä ympäristössä yhdessä yritysten kanssa.

Marketing Through Europe (MaTE) -projektissa kehitettiin markkinointioppimista kansainvälisessä ympäristössä yhdessä yritysten kanssa.

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli mukana Erasmus+ -rahoitteisessa Marketing Through Europe (MaTE) -projektissa, joka päättyi syksyllä 2023. Kansainvälinen hanke alkoi lokakuussa 2020 ja sitä koordinoi suomalainen Winnova. Suomalaisten oppilaitosten lisäksi hankepartnereina olivat hollantilainen Graafschap College Doetinchemista, portugalilainen INETE Lissabonista ja unkarilainen Andrassy Egeristä.

Hankkeen tavoitteina oli tutkia ja vertailla markkinoinnin koulutuksen osaamisvaatimuksia kumppanimaiden välillä, tuottaa koulutusmateriaaleja, mahdollistaa kansainvälistä verkostoitumista, vahvistaa opiskelijoiden kieli- ja vuorovaikutustaitoja, parantaa ammatillisten opettajien osaamista hyödyntämällä valmennukseen perustuvia pedagogisia menetelmiä ja digitaalisia oppimisympäristöjä ja -työkaluja sekä kehittää markkinoinnin koulutusohjelma.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena oli kehittää ja löytää tuloksellisia keinoja kehittää opiskelijoiden pehmeitä taitoja, kuten empaattisuutta, resilienssiä, ongelmanratkaisukykyä, itsetuntoa, itsevarmuutta ja luotettavuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi projektissa kehitettiin kyselylomake, jonka avulla projektiin osallistuneet opiskelijat arvioivat omia pehmeitä taitojaan kahdesti. Ensimmäisen kerran he itsearvioivat taitojaan projektin käynnistysvaiheessa ja toisen kerran liikkuvuusviikolta palattuaan. Itsearviointien tuloksia kuvataan erillisissä blogiartikkeleissa, jotka löytyvät hankkeen sivuilta.  

HAMKin tehtävänä oli kouluttaa projektiin osallistuvia opettajia sekä kannustaa ja tukea heitä kehittämään omaa pedagogista osaamistaan. Joulukuussa 2021 Hämeenlinnassa pidetyssä opettajien projektikokouksessa keskusteltiin opettajien käyttämistä opetus- ja ohjausmenetelmistä, arvioinnista sekä heidän hyödyntämistään oppimisympäristöistä. Kokouksessa saavutettiin lisäksi yhteisymmärrys projektissa hyödynnettävistä didaktisista ja pedagogisista ratkaisuista. Liikkuvuusjakson aikana Egerissä toukokuussa 2022 koulutus jatkui siihen mennessä saavutettuja tuloksia arvioiden ja kehittämistarpeista keskustellen.

Hankkeessa opiskelijat oppivat markkinointitaitoja työelämän tarpeisiin suuntautuneella tavalla ja vahvistivat samalla pehmeitä taitoja, jotka ovat tärkeitä kansainvälistymiselle ja siirtymiselle koulusta työelämään.  Hankkeessa kehitettiin opetusta vertailemalla kansallisia ammatillisia pätevyysstandardeja ja koulutuslaitoskohtaisia opetussuunnitelmia sekä kehittämällä opetuskäytäntöjä. MaTE-projektin tavoitteena oli jakaa hyviä käytäntöjä eurooppalaisten toisen asteen liiketalouskoulujen välillä ja kehittää niitä edelleen. Yksi projektin tuloksista oli pedagoginen malli, jota voidaan kutsua “MaTE-malliksi”. Tästä mallista ja sen pilotointituloksista voit lukea lisää Learning Marketing in the MaTE Project – julkaisusta.