Hyppää sisältöön
Home Opinnäytetyö: Etätyön aikana työnsä aloittaneet tyytyväisempiä hybridityöhön kuin pidempään työskennelleet

Opinnäytetyö: Etätyön aikana työnsä aloittaneet tyytyväisempiä hybridityöhön kuin pidempään työskennelleet

Koronapandemian aiheuttaman laajan etä- ja hybridityön aikana työnsä aloittaneet ovat tyytyväisempiä hybridityöhön ja näkevät siinä vähemmän haasteita kuin työntekijät, joilla on pidempi kokemus pääasiassa toimipaikalla tehtävästä työstä. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman opinnäytetyössä, jonka Mirka Suvanto on tehnyt osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Suvanto teki tutkimuksen Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöille, selvittääkseen miten koronan aiheuttaman laajan etätyön jälkeen käyttöön otettu hybridityö on sujunut ja mitä kehitettävää siinä mahdollisesti olisi. Tutkimus toteutettiin kyselyllä (240 vastaanottajaa, joista 87 vastasi) ja teemahaastatteluilla (6). Koska työ- ja elinkeinotoimistossa tarjotaan julkista palvelua, sitä tulee olla tarjolla määrättyinä kellonaikoina ja asiakkailla pitää olla mahdollisuus asioida myös toimistossa, ja mm. tästä syystä etätyö ei ole aiemmin ollut laajasti käytössä työhallinnossa. Korona pakotti TE-toimiston työntekijät laajaan etätyöhön ja pandemiatilanteen parannuttua organisaatiossa otettiin käyttöön hybridimalli.

Tutkimuksessa vertailtiin laajan etätyön aikana, vuosina 2020–2022, työnsä aloittaneita työntekijöihin, jotka ovat työskennelleet TE-toimistossa pidempään ja pääasiassa toimipaikalla. Laajan etätyön ja hybridityön aikana aloittaneet olivat tyytyväisempiä hybridityömalliin ja näkivät siinä vähemmän haasteita kuin pidempään työskennelleet. He kokivat olevansa etätyössä tehokkaampia kuin toimipaikalla ja kokivat muun muassa etänä vähemmän väärinymmärryksiä kommunikoinnissa kollegojen kesken kuin muut. Alle 2 vuotta työskennelleet pystyivät keskittymään asiakastyöhön paremmin etäpäivinä, ja he eivät kaipaa enempää etätapaamisia, kuten etäkahvitaukoja.

Tutkimus osoitti, että myös virkamiestyötä voi tehdä menestyksekkäästi etänä ja vaikka etätyöstä pidetään, nimenomaan hybridityö on mieluisampi työskentelymuoto. Toimipaikalla työskentelyn mahdollistama sosiaalisuus ja työyhteisön näkeminen tuovat työhön arvokasta sisältöä ja vaihtelua.

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.

Lisätiedot:

Opinnäytetyön tekijä

Mirka Suvanto
opiskelija, Liiketoiminnan kehittäminen
Hämeen ammattikorkeakoulu 
044 3344710

mirka.suvanto@gmail.com
mirka.suvanto@student.hamk.fi