Hyppää sisältöön
Opiskelija seisoo aulassa kannettava tietokone kainalossaan ja katsoo suoraan kameraan.
Home Koulutushaku

Älykkäät hyvinvointipalvelut

Ilmoittautumisajat

  • Jatkuva ilmoittautuminen, non-stop toteutus

Koulutusala

  • Sosiaali- ja terveysala

Koulutustyyppi

  • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

  • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

  • Suomi

Kampus

  • Online

Opetusmuoto

  • Verkko-opetus

Tavoite

Tervetuloa opiskelemaan smart welfare services, älykkäät hyvinvointipalvelut - opintojaksoa!

Tämän opintojakson suoritettuasi opit:

• Ymmärtämään e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitopolkua ja
• arvioimaan digitaalisia palveluita asiakaslähtöisyyden ja sairaanhoitajan työn näkökulmasta näyttöön perustuen
• Osaat hyödyntää monipuolisesti hyvinvointi- ja terveysteknologiaa.

Tämä opintokokonaisuus rakentuu kolmesta pääteemasta:

Teema 1: Terveys- ja hyvinvointiteknologia
Teema 2: Dipalveluiden lainsäädäntö
Teema 3: Digitaaliset terveyspalvelut

Tämä kokonaisuus opiskellaan kokonaan verkon kautta. Opetusmateriaaleina hyödynnetään tekstiä ja kuvia sekä videoita että podcasteja. Opintokokonaisuus on 2 opintopisteen laajuinen.

Sisältö

Tämä opintojakson suoritettuasi:

Ymmärrät e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitopolkua.
Osaat arvioida digitaalisia palveluita asiakaslähtöisyyden ja sairaanhoitajan työn näkökulmasta näyttöön perustuen.
Osaat hyödyntää monipuolisesti hyvinvointi- ja terveysteknologiaa.

Opintojakso sisältää kolme aihekokonaisuutta:

Teema 1: Terveys- ja hyvinvointiteknologia
Teema 2: Digipalveluiden lainsäädäntö
Teema 3: Digitaaliset terveyspalvelut

Sisällön aikataulutus

Opintojakso on suoritettavissa syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.
Opiskelija työskentelee itsenäisesti Moodle-oppimisalustalla olevan materiaalin perusteella.
Kurssi on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa.

Opetusmenetelmät

Tervetuloa opiskelemaan Älykkäät hyvinvointipalvelut opintojaksoa!
Tämä opintojakson suoritettuasi:

Ymmärrät e-terveyspalveluiden merkityksen osana hoitopolkua.
Osaat arvioida digitaalisia palveluita asiakaslähtöisyyden ja sairaanhoitajan työn näkökulmasta näyttöön perustuen.
Osaat hyödyntää monipuolisesti hyvinvointi- ja terveysteknologiaa.

Opintojakso sisältää kolme aihekokonaisuutta:

Teema 1: Terveys- ja hyvinvointiteknologia
Teema 2: Digipalveluiden lainsäädäntö
Teema 3: Digitaaliset terveyspalvelut

Opintojakso on verkossa itsenäisesti suoritettava kokonaisuus, jonka laajuus on 2op. (54h opiskelijan työtä). Kokonaisuus on suoritettavissa 3kk aloituksesta, mutta enintään 31.7.2024 saakka, minkä jälkeen työtila sulkeutuu. Opintojakso koostuu kolmesta teemasta, jotka sisältävät oppimismateriaalin ja -tehtävät. Perhdyttyäsi materiaaliin tee tehtävät. Materiaaleissa sinisellä olevat tekstit vievät sinut eteenpäin toimintoon tai avaa linkin. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty, mikä edellyttää kaikkien tehtävien hyväksyttyjä suorituksia. Tietotestit rakentuvat kaikeen teemassa osoitettuun oppimateriaaliin.

Arviointeja tehdään opintojakson aikana tasaisesti, poikkeuksena kesä,jolloin ei tehdä arviointeja, vaan tehdyt opinnot arvioidaan elokuussa.

Suora linkki opintojaksolle avautuu HAMKin tunnusten aktivoimisen jälkeen:
https://learn.hamk.fi/course/view.php?id=13693

Oppimateriaali

Moodle oppimisalustalla sekä kannustetaan opiskelijaa etsimään lisää tietoa itsenäisesti

Opetuksen aikataulu

https://hamk.opinto-opas.fi/coursedescription/108573?lang=fi

1op.= 27h opiskelijan työtä.

Lisätiedot

Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät verkkosivulta. Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin
Ilmoittautuminen on avoinna jatkuvasti. Opinnot pääsee aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (alkaen 16.10.2023).

Opiskelija pääsee antamaan opintopalautteen välittömästi opinnon suorittamisen jälkeen selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Opintopisteet kirjataan opiskelijarekisteriin kuukauden sisällä suorituksesta, jonka jälkeen suoritustiedot löytyvät opintopolusta osoitteesta: https://opintopolku.fi/koski/
Huom! Opintosuorituksia ei kirjata 10.6.- 4.8.2024 välisenä aikana.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoin AMK, nonstop-opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot. 

  • Nonstop-opinnon koulutusmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.  
  • Opinnon pääsee aloittamaan noin viikon sisällä ilmoittautumisesta. 
  • Koulutusmaksua ei palauteta, vaikka peruisit ilmoittautumisesi. Koulutuskalenterissa kyseisen opintojakson nimen yhteydessä on maininta ”nonstop-toteutus”. 

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi