Hyppää sisältöön
Mies lakki päässä
Home Koulutushaku

Ammatillisen erityisopettajan ammattietiikka

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusala

 • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Opettajaksi pätevöittävät opinnot

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Ammatillinen erityisopettajaopiskelija osaa:
- luoda työlleen vahvan ammattieettisen perustan.
- kunnioittaa jokaista ihmistä sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, ulkonäöstä, iästä, uskonnosta, vakaumuksesta, kielestä, terveydentilasta, vammaisuudesta, yhteiskunnallisesta asemasta, alkuperästä, mielipiteistä, kyvyistä ja saavutuksista riippumatta.
- edistää yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja totuudellisuutta sekä tunnistaa oman sekä opiskelijan arvomaailman ja hyväksyy ihmisten erilaisuuden.

Sisällön aikataulutus

Opintojakso sisältää kolme teemakokonaisuutta; oma eettinen ajattelu, opettajan etiikka, moraali ja arvopohja, sekä taiteen eettinen ulottuvuus. Kukin teema sisältää omat tehtävänsä, jotka suoritetaan itsenäisesti tai keskusteluun osallistumalla. Teeman oppimistehtävät palautetaan Moodle-työtilasta löytyvään palautelaatikkoon tai keskustelualueelle.

Opetusmenetelmät

Opiskelu toteutetaan itsenäisenä verkko-opiskeluna. Oppimisympäristönä toimii Moodle (Learn). Opiskelija tallentaa oppimistehtävänsä Moodle-työtilaan. Opintoihin liittyvä kommunikointi opettajan ja opiskelijan välillä tapahtuu sähköpostitse. Verkkototeutus on rakennettu niin, että se tukee opiskelijan oppimisprosessin etenemistä aktiivisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä oman toiminta- ja työyhteisön kanssa. Materiaalien avulla syvennetään osaamista ja jäsennetään käsitteistöä. Oppimistehtävät kannustavat tavoitteiden mukaiseen osaamisen hankkimiseen ja ne tukevat oman toiminta- ja työympäristön uudistamista. Verkko-opintojaksolla opiskelija syventyy ja perehtyy monipuolisesti aihetta koskeviin aineistoihin ja lähteisiin, sekä vahvistaa omaa osaamista ja tietotaitoa teemoihin liittyen.

Oppimateriaali

Kirjallisuus ja opettajan jakama materiaali ja materiaalilinkit. Materiaalit on tallennettu Moodle-työtilaan.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana ei toteuteta harjoittelua. Opintojakson aiheet ja teemat tukevat työelämäyhteistyön kehittämistä.

Lisätiedot

Opintojaksoa suositellaan henkilöille, joita kiinnostaa ammatilliset erityisopettajaopinnot ja, jotka harkitsevat hakeutumista ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen. Opintojaksolle otetaan 30 ensimmäistä ilmoittautujaa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat opinnoille avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivuilla. Opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.

Opintojaksopalautetta annetaan opintojakson päättyessä. Spark- opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan seitsemän (7) päivää ennen toteutussuunnitelmalle merkittyä päättymispäivää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen. Opiskelija saa HAMKin sähköpostiin muistutusviestin palautteen antamisesta toteutuksen päättymispäivänä, jos palautetta ei ole annettu sitä ennen. Avoimen AMKin opiskelijat voivat antaa moduuli-/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Lisätietoja avoimen AMK:n opinnoista löytyy osoitteesta: https://www.hamk.fi/tule-opiskelemaan/jatkuva-oppiminen/avoin-amk/

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: avoinamk@hamk.fi

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi