Hyppää sisältöön
Hymyilevä henkilö tietokoneen takana
Home Koulutushaku

Digitaalinen palveluliiketoiminta hyvinvointialalla

Ilmoittaudu

Haku alkaa

Koulutusala

 • Sosiaali- ja terveysala

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojen taso

 • Ylempi ammattikorkeakoulutus (YAMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Online

Opetusmuoto

 • Verkko-opetus

Tavoite

Osaamistavoitteet
Tämä opintojakso kuuluu Hyvinvoinnin digitaalisten palvelujen johtaminen -moduuliin.

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa jäsentää hyvinvointialan palveluliiketoiminnan asiakastyön toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntäen.
- osaa analysoida palveluiden tuottavuuden ja laadun mittaamisen merkitystä hyvinvointialalla.
- jäsentää toiminnan taloudellisuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä talouden johtamisen merkitystä organisaatiossa.

Sisällön aikataulutus

Osaamistavoitteet
Opiskelija kehittää hyvinvointialan palveluliiketoiminnan asiakasrajapinnan toimintamalleja digitalisaatiota hyödyntäen. Opiskelija osaa mitata, seurata ja ylläpitää hyvinvointialan palvelun tuottavuutta ja laadun mittaamista organisaatiossaan. Opiskelija arvioi ja kehittää toiminnan taloudellisuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä tunnistaa talouden johtamisen merkityksen

Sisällön jaksotus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Verkossa toteutuvat lähipäivät:
7.11 klo 9-16
8.11 klo 9-12
Luentoja ei tallenneta

Opetusmenetelmät

Digitaalinen palveluliiketoiminta hyvinvointialalla opintojakson laajuus on 5 op:tä ja se on osa Hyvinvoinnin digitaalisten palvelujen johtaminen moduulia (15 op).
Osa oppimisesta toteutetaan keskustelevana luento- ja pienryhmäopetuksena, osa perustuu yhteistoiminnalliseen ja tutkivaan oppimiseen sekä osa käytäntölähtöiseen tekemiseen. Opinnot edellyttävät aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta sekä oman tietokoneen käyttöä, BYOD

Oppimateriaali

Opintojakson materiaali ilmoitetaan myöhemmin Lear -oppimisalustalla.

Opetuksen aikataulu

1 op tarkoittaa sinulle noin 27 tuntia, joten opintojakson 5 op:tä tarkoittaa noin 135 tuntia työskentelyä.

Työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät voit tehdä omaan tai muuhun työyhteisöön/organisaatioon/yritykseen

Lisätiedot

Muistathan antaa palautetta moduulin toteutuksesta HAMKin yhteisen palautejärjestelmän kautta. Spark -opintopalautteen antaminen on mahdollista aikaisintaan 7 päivää ennen toteutussuunnitelman päättymispäivämäärää ja se jatkuu 14 päivää toteutuksen päättymisen jälkeen

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen [email protected] (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen [email protected].

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta ja käytännön järjestelyistä: [email protected]

Kysy opintojen sisällöistä opettajalta/kouluttajalta.
Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)hamk.fi